Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 11 | celkem 619 dětí

Aminata Camara

Označení v databázi: 301314
Adoptována
Dívka, 6 let, Guinea
Aminata je dítko, které se narodilo jednomu z chlapců, který je zařazen do našeho programu adopce na dálku. Její otec i matka jsou pořád studenti a je pro ně těžké zajistit pro sebe a pro dítko dostatek jídla, natož ji zaplatit školné. O všechny se tak momentálně stará babička tatínka. Pro oba rodiče je důležité, aby si dokončili školu a mohli tak pro dívku i pro sebe zajistit lepší podmínky pro živobytí a o celou rodinu se postarat.

Sekou Condé

Označení v databázi: 301315
Adoptován
Chlapec, 6 let, Guinea
Chlapec žije jen se svou maminkou. Maminka nemá stálou práci a někdy je situace pro ni tak obtížná, že je nucena žebrat, aby zajistila svým dětem alespoň jedno jídlo denně. Chlapcova situace je velmi komplikovaná také tím, že je albín v západoafrické zemi.

Mariama Sylla

Označení v databázi: 301325
Adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 6 let, Guinea
Mariama bydlí v Kenienu s prarodiči. Po smrti maminky si otec dělá rekvalifikaci, aby si našel novou práci, a nemůže si dovolit divku posílat do školy.

Amadou Bailo Diallo

Označení v databázi: 301327
Adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 6 let, Guinea
Amadou je z dvojčat. Žije s rodiči, dvěma sestřičkami a bráškou, s nimiž se dělí o jedno jídlo denně. Rodina je z velice chudá a nemůže si dovolit posílat chlapce do školy.

Elisabeth Sylla

Označení v databázi: 301328
Adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 6 let, Guinea
Elisabeth bydlí s rodiči a bráškou v přístěnku u školy, ve které pracuje její táta. Maminka chodí před školu prodávat placky. Rodina má obrovské problémy a nemůže si dovolit dívce zaplatit školné. Elisabeth je navíc albínka a ti to v západní Africe mají velice těžké kvůli agresivní diskriminaci. V tuto chvíli ji díky podpoře adoptivního rodiče může vzít ve škole pod ochranná křídla náš koordinátor Joseph.

Yakha Bangoura

Označení v databázi: 301329
Adoptována
Dívka, 10 let, Guinea
Yakha je albínka. Ti to mají v západní Africe kvůli agresivní diskriminaci velmi těžké. Žije se čtyřmi bráchy a sestřičkou. Velká rodina se dělí o jedno jídlo denně. Rodiče nemají peníze, aby mohli dívku posílat do školy. Přitom je to pro ni existenčně důležité, protože ve škole by ji mohl vzít pod ochranná křídla náš koordinátor Joseph, který albínům pomáhá, jak jen může.

Fatoumata Camara

Označení v databázi: 301330
Adoptována
Dívka, 11 let, Guinea
Matka Fatoumatu opustila záhy po jejím narození kvůli albinismu. Dívka žije se svojí babičkou, která ji sotva uživí. Fatoumatina situace je složitá, poněvadž albíni jsou v západní Africe obecně často diskriminováni. Proto je pro ni velmi důležité chodit do školy Salifa Keity k našemu koordinátorovi Josephovi, který by ji vzal pod svá ochranná křídla a uvedl do kolektivu dětí, které učí toleranci a vzájemné laskavosti i k dětem, které se něčím odlišují.

Fatou Soumah

Označení v databázi: 301617
Adoptována
Dívka, 9 let, Guinea
Fatou bydlí se svojí maminkou. Tatínek nedávno zemřel na infarkt. Dívka přežívá z milodarů od sousedů, protože matka musí podle tradice za manžela tři měsíce truchlit a nemůže pracovat. Jen díky podpoře adoptivních rodičů může Fatou chodit do školy.

Seth Oloo

Označení v databázi: 601003
Adoptován
Chlapec, 22 let, Kenya
Seth má 4 starší sourozence a jeho rodiče nejsou schopni zajistit dětem základní potřeby, ani vzdělání. Otcův plat za práci v zemědělství je totiž velice nízký. Díky podpoře adoptivního rodiče může Seth chodit pravidelně do školy.

Sheila Atieno

Označení v databázi: 601004
Adoptována
Dívka, 21 let, Kenya
Rodina Sheily není schopna kvůli nízkým platům zajistit základní potřeby ke zlepšení života, včetně vzdělání. Sheila má jednu starší sestru.

Allan Ouma

Označení v databázi: 601013
Adoptován
Chlapec, 26 let, Kenya
Rodina Allana je příliš chudá a nedokáže zabezpečit základní potřeby a vzdělní pro chlapce. Allan má ještě 4 sourozence.

Vincent Otieno Ochieng

Označení v databázi: 601017
Adoptován
Chlapec, 22 let, Kenya
Vincent ztratil oba rodiče. Má ještě dva sourozence. Chlapec žije u své babičky, která však nemůže uhradit školní výdaje.

Amphrey Otieno

Označení v databázi: 601019
Adoptován
Chlapec, 21 let, Kenya
Amphrey ztratil oba rodiče. Nyní žije u své tety, která nemůže uhradit všechny školní výdaje. Chlapec má ještě staršího bratra.

Melvine Akoth Owire

Označení v databázi: 601021
Adoptována
Dívka, 20 let, Kenya
Rodina dívky je velmi chudá. Rodiče pracují na malé farmě, ale mají příliž nízké platy na to, aby mohli svým dětem zajistit základní potřeby a vzdělání. Melvine má ještě dva starší bratry.

Victor Ochieng Odhiambo

Označení v databázi: 601023
Adoptován
Chlapec, 20 let, Kenya
Rodiče chlapce pracují na místním trhu, jejich nízké příjmy však nestačí na zajištění všech potřeb pro Victora. Victor má ještě mladšího bratra.

Renice Awino Ogweno

Označení v databázi: 601024
Adoptována
Dívka, 21 let, Kenya
Renice žije pouze se svou matkou a mladší sestrou, otec zemřel. Matka pracuje na malé farmě a její nízký příjem nestačí na podporu vzdělání dcery.

Derick Otieno

Označení v databázi: 601028
Adoptován
Chlapec, 21 let, Kenya
Derickův otec zemřel v loňském roce. Jeho matka je nemocná, proto nyní žijí u prarodičů. Ti nemohou zajistit prostředky na podporu vzdělání chlapce. Derick má ještě dva starší sourozence.

Canary Ouma Odero

Označení v databázi: 601032
Adoptován
Chlapec, 21 let, Kenya
Canary žije pouze s matkou, otec zemřel krátce po jeho narození. Matka pracuje na farmě, její nízký příjem jí však nedovoluje uhradit školní výdaje. Chlapec má ještě tři starší bratry.

Desmond Oduor Opiyo

Označení v databázi: 601036
Adoptován
Chlapec, 21 let, Kenya
Rodiče chlapce mají velmi nízké příjmy, nemohou uhradit všechny školní výdaje. Desmond má ještě dva sourozence.

Flavian Akinyi Odhiambo Owiti

Označení v databázi: 601038
Adoptována
Dívka, 20 let, Kenya
Flavian vyrůstá ve velmi chudé rodině, má ještě mladší sestru. Rodiče prodávají zeleninu na místním trhu. Jejich příjmy jsou velmi nízké a nedovolují jim zajistit pro dcery základní potřeby.

Moline Akoth

Označení v databázi: 601045
Adoptována
Dívka, 26 let, Kenya
Moline ztratila oba rodiče. Žije nyní u babičky, která ze svého malého příjmu nemůže uhradit školní výdaje. Moline nemá sourozence.

Lavine Amondi Awili

Označení v databázi: 601077
Adoptována
Dívka, 21 let, Kenya
Lavine žije se svojí nemocnou matkou, která ji nemůže podporovat ve vzdělání. Dívka má ještě dva starší sourozence.

Irene Anyango Ondiek

Označení v databázi: 601078
Adoptována
Dívka, 21 let, Kenya
Irene žije v rodině zemědělců. Má tři sourozence. Její rodiče nemají dost prostředků na její vzdělávání. Má tři starší sourozence.

Shefa Awuor Obara

Označení v databázi: 601080
Adoptována
Dívka, 20 let, Kenya
Dívka pochází z velice chudé rodiny. Kvůli nízkým platům nemohou rodiče podporovat Shefu ve vzdělání.

Immerculate Akoth Akello

Označení v databázi: 601088
Adoptována
Dívka, 22 let, Kenya
Dívka ztratila otce a vychovává ji pouze matka, která pracuje v zemědělství a její plat nestačí na to, aby uživila celou rodinu. Dívka má ještě dva starší sourozence.