Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 2 | celkem 126 dětí

Mohamed Camara

Označení v databázi: 602455
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 5 let, Guinea
V současné době je otec nezaměstnaný a tím pádem nedokáže pokrýt potřeby rodiny. Chlapec je velmi hodný, klidný a miluje zvířata. Rád si hraje s na dvorku s drůbeží.

Mariama Sylla

Označení v databázi: 301325
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 5 let, Guinea
Mariama bydlí v Kenienu s prarodiči. Po smrti maminky si otec dělá rekvalifikaci, aby si našel novou práci, a nemůže si dovolit divku posílat do školy.

Ibrahima Bah

Označení v databázi: 301323
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 5 let, Guinea
Chlapec nemůže chodit do školy, protože si to rodiče nemohou dovolit. Téměř nepracují, otec prodává drobné předměty v sousedství a maminka je v domácnosti. Rodina si může dovolit jen jedno jídlo denně.

Amadou Bailo Diallo

Označení v databázi: 301327
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 5 let, Guinea
Amadou je z dvojčat. Žije s rodiči, dvěma sestřičkami a bráškou, s nimiž se dělí o jedno jídlo denně. Rodina je z velice chudá a nemůže si dovolit posílat chlapce do školy.

Abdoulaye Sylla

Označení v databázi: 301322
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 4 let, Guinea
Chlapec žije se třemi bratry a dvěma sestrami v jedné místnosti. Maminka je s dětmi doma, někdy chodí prodávat bonbony a chlazenou vodu do jedné nedaleké škoy, aby vydělala peníze. Rodina se dělí o jedno jídlo denně.

Mohamed Lamine Sylla

Označení v databázi: 301316
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 4 let, Guinea
Chlapec bydlí v Kenienu se svou maminkou. Už nekolik let nemají o otci žádné zprávy. Maminka prodává vodu do školy, aby mohla zajistit rodině alespoň jedno jídlo denně. Chlapec má jednoho sourozence.

Fatoumata Yebhe Bah

Označení v databázi: 602441
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 4 let, Guinea
Dívka žije spoelčně se svými rodiči a 2 sourozenci v jednom pokoji. Její maminka je momentálně nezaměstnaná. Fatoumata je moc milá a bystrá holka, která se rychle učí.

Mohamed Sidibe

Označení v databázi: 602434
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 3 let, Guinea
Chlapec žije společně s rodiči a třema sourozenci v jednom pokoji a navíc u svého dědy, kterému je 77 let. Mohamed si moc rád hraje s dětmi svého věku a často a rád se směje.

Hadiatou Diallo

Označení v databázi: 301326
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 3 let, Guinea
Hadiatou je ze čtyř dětí. Takto početná rodina se dělí o jedno jídlo denně. Otec sotva zajistí peníze na nájem, rodina se proto musí každý rok stěhovat. A je nemyslitelné, že by dětem mohli umožnit chodit do školy, přestože je Hadiatou moc hodná a bystrá dívka.

Ousmane Sylla

Označení v databázi: 301320
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 2 let, Guinea
Ousmane bydlí v Kenienu se třemi sourozenci v jedné místnosti. Otec si dělá rekvalifikaci a není schopen zaopatřit rodinu, a už vůbec si nemůže dovolit chlapce posílat do školy. Rodina se dělí o jedno jídlo denně.

Seydouba Sylla

Označení v databázi: 30992
Není adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Chlapec žije v jedné místnosti spolu s rodiči a svými osmi bratry, jí jednou denně. Otec nemá prostředky, aby dítěti zajistil vzdělání.

M'Mahawa Cissé

Označení v databázi: 60734
Není adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
M'Mahawa je v programu od roku 2007, diky tomu to dotáhla až do 12. třídy. Přesto, že se nedávno vdala, studia nechce nechat. Budeme moc rádi, pokud se najde dobrá duše, která M'Mahawu na její cestě ya vzděláním podpoří.

Cheick Ahmed (Amadou) Cissé

Označení v databázi: 60760
Není adoptován
Chlapec, 20 let, Guinea
Otec chlapce nemá dostatek peněz, aby zaplatil školné. Cheick žije spolu s dalšími čtyřmi lidmi v jednom pokoji. Má jednoho bratra a dvě sestry. Díky adoptivním rodičům může chodit do školy.

Faith Mutuku Nzula

Označení v databázi: 10437
Není adoptována
Dívka, 20 let, Kenya
Mají malý obchůdek, kde prodávají obnošené ošacení. Jejich příjem však nepokryje ani potřeby nájemného a dalších nejnutnějších potřeb jejich pětičlenné rodiny, kde by do školy měly chodit všechny tři děti. Na školné Faith nezbývá. Faith již byla adoptována, nyní pro dívku hledáme adoptivního rodiče, který by ji umožnil pokračovat dále ve studiu.

Ibrahima Bah

Označení v databázi: 301222
Není adoptován
Chlapec, 20 let, Guinea
Ibrahima má čtyři sourozence, tatínek si ze svého důchodu nemůže dovolit platit vzdělání všem svým dětem. Chlapec nyní čeká na nového adoptivního rodiče, který by mu poskytl vzdělání.

Fode Laye Camara

Označení v databázi: 601134
Není adoptován
Chlapec, 20 let, Guinea
Rodina nemá dostatek peněz na pravidelné placení školného. Chlapec jí jednou denně – často u sousedů. Fodé žije s šesti lidmi v jednom pokoji.

Fodé Laye díky svému prvnímu adoptivnímu rodiči začal chodit do školy. Naučil se číst, psát, počítat. Od roku 2016 se podpoře jeho školného věnuje nový "rodič", chlapec tedy může chodit dále do školy.

Marie Kpoulomou

Označení v databázi: 301240
Není adoptována
Dívka, 19 let, Guinea
Marie žije se svými pěti sourozenci, matkou a strýcem. Otec rodinu opustil. Díky podpoře adoptivního rodiče mohla dívka studovat, ale v září 2019 byla adopce ukončena. Hledáme tedy pro Marie nového rodiče, který by ji pomohl studovat dále a dostat se až k maturitě.

Esaie Haba

Označení v databázi: 30957
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Dítě žije s nevlastní matkou, která se o něj vůbec nestará.

Mathieu Goumou

Označení v databázi: 30958
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Rodiče dítěte jsou rozvedení. Žije díky svému strýci, přestože ten má omezené prostředky.

Ali Badara Magassouba

Označení v databázi: 301108
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Ali Badara pochází z neúplné rodiny. Žije se svou matkou v hlavním městě Conakry. Přesto, že matka pracuje, její výdělek nestačí pokrýt základní životní potřeby dítěte. Chlapec byl již adoptovaný, hledáme pro něho další podporu, aby mohl pokračovat ve studiu na základní škole.

Lansana Doumbouya

Označení v databázi: 301129
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Lansana pochází z velice početné rodiny v Conakry. Jeho maminka je v domácnosti a otec u policie. Má pět sourozenců a rodinné příjmy nejsou dostačující k zajištění základních potřeb a školní docházky dětí.

Hadja Fatoumata Barry

Označení v databázi: 301145
Není adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Hadja pochází z velice chudé a početné rodiny. Rodičům jejich výdělky nestačí na to, aby svým dětem zajistili základní životní potřeby. Hadja nemůže chodit do školy.

Josephine Yalamon Kpoulomou

Označení v databázi: 301095
Není adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Josephine žije společně se svou početnou rodinou v Conakry. Matka je v domácnosti, otec voják. Jejich příjmy nestačí na zabezpečení základních životních potřeb rodiny.

Mahawa Soumah

Označení v databázi: 30943
Není adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Když se dívka narodila, její matka onemocněla a v roce 2016 bohužel zemřela. O dívku se střídavě stará zbytek rodiny a její otec, který se znovu oženil. Rodinné možnosti financovat dívčinu školní docházku jsou velmi omezené, proto hledáme pro Mahawu podporu v našem programu.

Talhatou Bah

Označení v databázi: 301218
Není adoptován
Chlapec, 18 let, Guinea
Chlapcův tatínek je bez zaměstnání, rodina si tak nemůže dovolit podporovat vzdělání svých šesti dětí. Aktuálně hledáme pro chlapce adoptivního rodiče, který by mo pomohl chodit do školy.