Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 3 | celkem 120 dětí

Gobou Heny Kolié

Označení v databázi: 301207
Není adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Gobou žije v rodině, která má 15 dětí. Prostředky rodiny jsou omezené. Pro Gobou hledáme adoptivního rodiče, který by ji podpořil a se kterým by mohla začít chodit do školy.

Sylvert Haba

Označení v databázi: 301163
Není adoptován
Chlapec, 18 let, Guinea
Chlapec pochází z velice chudé rodiny. Jeho otec je bez práce a má problémy děti uživit. Rodina nemá dostatek prostředků, aby mohli hradit školní výdaje pro děti. V projektu je také bratr Sylverta, Florentin.

Sia Evelyne Millimono

Označení v databázi: 301107
Není adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Sia žije se svou rodinou v hlavním městě Conakry. Otec stále studuje a matka je nezaměstaná. V této situaci si nemohou dovolit uhradit školné svým dětem. Sia byla již adoptovaná, chodí do školky. Naléhavě pro ní hledáme nového adoptivního rodiče, který by jí umožnil dále chodit do školy.

Cyprien Haba

Označení v databázi: 301151
Není adoptován
Chlapec, 18 let, Guinea
Cyprien žije se svými rodiči a dalšími čtyřmi bratry. Hledáme pro něj adoptivního rodiče, který by jej podpořil ve vzdělání.

Aboubacar Sire Camara

Označení v databázi: 301004
Není adoptován
Chlapec, 18 let, Guinea
Aboubacar žije se svými rodiči v hlavním guinejském městě. Jeho otec je bez práce a matka zajišťuje část prostředků drobným prodejem, rodina má velké obtíže s uspokojením základních potřeb dítěte. Aboubacar má 12 sourozenců a pro rodiče je nedostupné zajistit pro děti vzdělání. Hledáme adoptivního rodiče, který chlapci umožní pravidelnou škloní docházku.

Aminata Barry

Označení v databázi: 301149
Není adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Aminata je poloviční sirotek. Její otec zemřel. Žije pouze se svou matkou a bratrem, která který je také v projektu. Pro matku je těžké rodinu uživit. Nacházejí se ve velice obtížné životní situaci. Dívka byla již adoptovaná, ale o podporu adoptivního rodiče z finančních důvodů přišla, proto hledá nového rodiče, který by jí pomohl školu dokončit.

Kadiatou Barry

Označení v databázi: 301150
Není adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Kadiatou je poloviční sirotek. Žije pouze se svou matkou. Jsou ve velice špatné sociální situaci. Matka si nemůže dovolit dítěti hradit školní výdaje.

Joy Muringo Wanjiru

Označení v databázi: 10472
Není adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Matka Joy zemřela před třemi roky při požáru. Joy má ještě jednoho sourozence, který navštěvuje střední školu. Její otec se psychicky zhroutil a léčí si své rány. Joy žije se svou tetou. Ráda si hraje na schovávanou. Ze všeho nejraději by ale chtěla chodit do školy. Její teta si to ale nemůže dovolit. Hledáme pro ní adoptivního rodiče, který by jí pomohl.

Mathias Kpoulomou

Označení v databázi: 301231
Není adoptován
Chlapec, 17 let, Guinea
Chlapec žije v početné rodině se osmi sourozenci. Rodiče by si přáli, aby děti mohly chodit do školy, v současnosti si ale nemohou dovolit platit jejich školné.

Mohamed Diallo

Označení v databázi: 301223
Není adoptován
Chlapec, 17 let, Guinea
Mohamed žije se svými dalšími čtyřmi sourozenci ve velice nuzných podmínkách. Rodiče nemají dostatek financí na podporu vzdělání dítka, to by moc rádo začalo chodit do školy.

Pauline Achieng

Označení v databázi: 602185
Není adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Pauline žije se svou chudou babičkou a sestrou. Babička má velice omezené příjmy. Pauline moc ráda maluje. Díky adoptivnímu rodiči už vystudovala základní školu. O podporu však přišla a nemohla tak letos narozdíl od svých kamarádů a sestry Pamelly nastoupit na střední. Pauline musela zůstat doma a je z toho velmi nešťastná. Hledáme pro ni proto adoptivního rodiče, který by ji podpořil na střední a případně i na vysoké škole.

Mohammed Zaid

Označení v databázi: 602219
Není adoptován
Chlapec, 17 let, Kenya
Otec chlapce rodinu opustil a přestěhoval se do jiného města, kde se oženil s jinou ženou. Matka zůstala sama s dětmi a musela se postarat o obživu rodiny. Matka prodává zeleninu a snaží se uživit rodinu a zároveň platit nájem za malý hliněný domek, ve kterém všichni žijí. Chlapec má celkem 3 bratry a jednu sestru. Mohammedovi skončila podpora. S podporou nového adoptivního rodiče by mohl v lednu 2024 nastoupit do 2. ročníku na střední škole a i nadále hltat vědomosti, zejména jeho oblíbený dějepis.

Abdulrahim Swaleh

Označení v databázi: 602264
Není adoptován
Chlapec, 17 let, Kenya
Abdulrahim má tři sourozence a společně s matkou bydlí v hliněném domku. Matka je živitelkou rodiny a pracuje jako dělnice.

Sekouba Camara

Označení v databázi: 602314
Není adoptován
Chlapec, 17 let, Guinea
Sekouba je poloviční syrotek. Jeho matka zemřela. Sekouba žije pouze se svým otcem, který je také nemocný. Otec nemá tvalé zaměstnání a má potíže své děti uživit. Sekouba nemůže chodit do školy.

Ibrahima Sory Camara

Označení v databázi: 602304
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Ibrahimův otec zemřel v roce 2009. Od té doby je na tom rodina velice špatně a matka nemá dost prostředků na to, aby Ibrahima mohl chodit do školky, která je důležitá pro to, aby dítě zvládlo pozdější výuku ve francouzském jazyce. Díky podpoře adoptivních rodičů může Ibrahim začít s pravidelnou školní docházkou.

Musa Mohammed

Označení v databázi: 602215
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
Otec chlapce pracuje jako noční hlídač ve městě a matka se stará o domácnost. Společně se svým sourozencem, Njeri Mohammed, žijí všichni pohromadě v plechovém domku. Musa momentálně navštěvuje naši předškolní třídu. Je to velmi odhodlaný a tvrdě pracující chlapec, který strašně rád hraje fotbal. Až vyroste, rád by se stal profesionálním fotbalistou a knězem.

Fodé Laye Soumah

Označení v databázi: 602368
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Dítko nemohlo minulý rok stzdovat, protože tatínek přišel o zaměstnání. Malá Fodélaye by ale do školy moc rád chodil. Rodina se nachází v obtížných podmínkách, proto pro chlapce hledáme adoptivního rodiče, který by jej podpořil.

Sékou Camara

Označení v databázi: 602370
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Oba rodiče dítěte aktuálně nepracují. Sékou tak nemohl chodit minulý rok do školy, moc rád by tam ale chodil. Nyní pro něj hledáme adoptivního rodiče, který by jej podpořil.

Mohamed Lamine Camara

Označení v databázi: 602372
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Dítě žije se svou matkou, která je ale aktuálně bez zaměstnání. Dítě má dvě sestry a bratra. Hledáme pro něj adoptivního rodiče, který by mu pomohl chodit do školy.

Abdoulaye Fofana

Označení v databázi: 602377
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Rodina má pouze jede příjem. Dítěn potřebuje podporu, proto aby mohlo chodit do školy. Proto pro malého Abdoula hledáme adoptivního rodiče, který by jej podpořil.

Ibrahim Camara

Označení v databázi: 602379
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Otec dítěte aktuálně nepracuje a rodina tak nemá dostatčný příjem, aby dítko mohlo chodit do školy. Dítě má dvě sestry a tři bratry.

Mohamed Mahdy Diallo

Označení v databázi: 301225
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Mohamed má sedm sourozenců. Rodina nemá dostatek prostředků na podporu jeho vzdělání. Chlapec nyní může díky podpoře adoptivních rodičů chodit do školy.

Mabinty Soumah

Označení v databázi: 301261
Není adoptována
Dívka, 16 let, Guinea
Mabinty aktuálně chodí do školy. Finanční situace rodiny je ale nestálá a tak pro dívku hledáme adoptivního rodiče, který by pomohl dívce v dosažení vzdělání.

M´mahawa Camara

Označení v databázi: 301264
Není adoptována
Dívka, 16 let, Guinea
Finanční prostředky rodičů dívky neumožňují nastoupit M´mahawě do školy. Hledáme pro ni adoptivnhé rodiče, který by ji podpořil

Mariame Dialle

Označení v databázi: 301305
Není adoptována
Dívka, 16 let, Guinea
Dialle má sestru, dvojče, se kterou spolu s jejich rodiči a prarodiči sdílí jeden pokoj. K jídlu se dostanou jednou denně. Kvůli alibismu má Dialle hodně zdravotních, ale i sociálních potíží. Hledáme adoptivní rodiče, kteří ji pomohou alespoň s finanční stránkou nutnou ke zvládnutí školy.