Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 4 | celkem 123 dětí

Ibrahim Camara

Označení v databázi: 602379
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Guinea
Otec dítěte aktuálně nepracuje a rodina tak nemá dostatčný příjem, aby dítko mohlo chodit do školy. Dítě má dvě sestry a tři bratry.

Musa Mohammed

Označení v databázi: 602215
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Otec chlapce pracuje jako noční hlídač ve městě a matka se stará o domácnost. Společně se svým sourozencem, Njeri Mohammed, žijí všichni pohromadě v plechovém domku. Musa momentálně navštěvuje naši předškolní třídu. Je to velmi odhodlaný a tvrdě pracující chlapec, který strašně rád hraje fotbal. Až vyroste, rád by se stal profesionálním fotbalistou a knězem.

Mohamed Mahdy Diallo

Označení v databázi: 301225
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Guinea
Mohamed má sedm sourozenců. Rodina nemá dostatek prostředků na podporu jeho vzdělání. Chlapec nyní může díky podpoře adoptivních rodičů chodit do školy.

Mabinty Soumah

Označení v databázi: 301261
Není adoptována
Dívka, 15 let, Guinea
Mabinty aktuálně chodí do školy. Finanční situace rodiny je ale nestálá a tak pro dívku hledáme adoptivního rodiče, který by pomohl dívce v dosažení vzdělání.

M´mahawa Camara

Označení v databázi: 301264
Není adoptována
Dívka, 15 let, Guinea
Finanční prostředky rodičů dívky neumožňují nastoupit M´mahawě do školy. Hledáme pro ni adoptivnhé rodiče, který by ji podpořil

Mariame Dialle

Označení v databázi: 301305
Není adoptována
Dívka, 15 let, Guinea
Dialle má sestru, dvojče, se kterou spolu s jejich rodiči a prarodiči sdílí jeden pokoj. K jídlu se dostanou jednou denně. Kvůli alibismu má Dialle hodně zdravotních, ale i sociálních potíží. Hledáme adoptivní rodiče, kteří ji pomohou alespoň s finanční stránkou nutnou ke zvládnutí školy.

Maîmouna Doumbouya

Označení v databázi: 301152
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Guinea
Maimouna pochází z velice chudé rodiny. jeho rodiče nemají pravidelné příjmy, aby mohli rodinu uživit. Chlapec by rád chodil do školy stejně jako jeho kamarádi.

Kerfala Touré

Označení v databázi: 301210
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Guinea
Kerfala má devět sourozenců. Rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem vzdělání. Díky pomoci adoptivních rodíců mohl Kerfala chodit několik let do školy. Nyní pro něj urgentně sháníme novou podporu, která mu opět pomůže zasednout do lavic.

Catherine Kpoulomou

Označení v databázi: 301213
Není adoptována
Dívka, 14 let, Guinea
Catherine má sedm sourozenců. Finanční situace rodiny nedovoluje rodičům platit školné pro Catherine. Aktuálně pro ni hledáme adoptivního rodiče, který by jí zajistil možnost pravidelné školní docházky.

Bernard Kpoulomou

Označení v databázi: 301214
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Guinea
Rodiče Bernarda si nemohou dovolit platit chlapci školní docházku. Bernard má dalších osm sourozenců a rodina žije v tíživé finanční situaci. Bernard chodí do školy, ale potřebuje nutně podporu adoptivních rodičů, aby mohl ve studiu pokračovat pravidelně. Ve školním roce 2018/2019 je v 1. třídě.

Babourou Barry

Označení v databázi: 301216
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Guinea
Babourova rodina žije ve velice chudých podmínkách. Chlapec má 12 sourozenců. Rodiče nemají dostatek financí na zaplacení vzdělání pro Baboura.

Florentin Haba

Označení v databázi: 301162
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Guinea
Otec chalpce je bez práce. Má další dva sourozence. Rodina se nachází ve složité životní situaci. Nemají dostatek prostředků, aby dětem zajistili potřebné vzdělání.

Tyrese Mwanzia Kinyalili

Označení v databázi: 10491
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Kenya
Tyrese a jeho sourozenec žije jenom s matkou, která nemá stálou práci. O otci nemáme žádné zprávy. Celá rodina je závislá na podpoře a pomoci komunity, rodiny a blízkých. Tyrese proto nemůže chodit pravidelně do školy – jeho maminka nemá dostatek peněz na pokrytí všech výdajů. Hledáme pro Tyrese adoptivní rodiče, kteří by chlapce na dálku podpořili.

Alfred Haba

Označení v databázi: 301250
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Guinea
Rodina žije ve velice chudých podmínkách, a ztěžka jsou rodiče schopni zaplatit vzdělání svým pěti dětem. Papus by moc rád začal chodit do školy.

Musa Yusuf

Označení v databázi: 602280
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Kenya
Musa žije se svou matkou a bratrem. Jeho matka má problémy najít práci, a tak je většinou nezaměstnaná. Peníze se snaží zajistit praním cizího oblečení. Často však nevychází z penězi a proto hledáme Musovi někoho, kdo by mu poskytl finanční prostředky na jeho studium.

Alseny Senekou

Označení v databázi: 602324
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Guinea
Alseny žije se svými rodiči, kteří jsou velice chudí. Rodiče nemají trvalý příjem. Chlapec nejí pravidelně. Nemůže chodit do školy.

Alpha Camara

Označení v databázi: 602307
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Guinea
Alphovi zemřela maminka, žije se svým otcem. Díky podpoře adoptivního rodiče mohl Alpha začít chodit pravidelně do školky a začít se školní docházkou.

Mohamed Soumah

Označení v databázi: 602322
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Guinea
Rodiče Mohameda jsou velice chudí a ještě sami chodí do školy. Nemohou si dovolit uhradit školní výdaje pro chlapce. Hledáme adoptivního rodiče, který chlapci umožní chodit do školy.

Najma Ibrahim Nyamboki

Označení v databázi: 602225
Není adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Maminka dívky zemřela. Otec si občas přivydělává nošením vody v místní komunitě. S péčí o dívku pomáhá babička. Otec se snaží, aby se rodině dařilo lépe, ale příležitostné práce mu stále nevydělávají dost. Dívka se díky podpoře adoptivního rodiče dostala až do 7. třídy. O podporu však bohužel z finančních důvodů české rodiny přišla. V hloubi duše doufá, že se podaří najít někoho, kdo by ji pomohl studia dokončit a stát se zdravotní sestřičkou.

Abraham Juma Mukawana

Označení v databázi: 602272
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Abraham žije společně s rodiči v hliněném domku ve slumu v Kibeře. Matka se stará o domácnost a otec má příležitostně zaměstnání. Abraham už díky podpoře adoptivního rodiče téměř dokončil základní školu, hledáme jinou dobrou duši, která by mu umožnila pokračovat na střední škole, aby se v budoucnu mohl stát doktorem, jak si přeje.

Esaie Kpoulomou

Označení v databázi: 301235
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Guinea
Esaie patří do velice široké rodiny o sedmi dětech. Rodiče si bohužel nemohou dovolit platit chlapci vzdělání. Esaie by moc rád začal chodit do školy.

Mohamed Aliou Bolly

Označení v databázi: 301229
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Guinea
Chlapec žije se svými dvanácti sourozenci. Rodina nemá dostatek finančních prostředků na podporu vzdělání dítka. Mohamed by moc rád začal chodit do školy.

Tenin Oularé

Označení v databázi: 301252
Není adoptována
Dívka, 13 let, Guinea
Tenin žije se svými rodiči, kteří nemají dostatek financí, aby uživili sebe a své děti. Dívka má celkem tři sourozence. Pro Tenin hledáme adoptivního rodiče, který by ji podporoval ve vzdělání nejdříve v mateřské škole a následně na na škole základní.

Emmanuel Malémou

Označení v databázi: 301205
Není adoptován
Chlapec, 12 let, Guinea
Chlapec žije se svým dědečkem. Díky adopci absolvoval předškolní docházku, kde se guinejské děti učí základům čtení, psaní a francouzštiny. V roce 2018 chodí díky adoptivním rodičům na základní školu.

Fahad Mohammed

Označení v databázi: 602223
Není adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Matka Fahada je živitelkou rodiny, vlastní malý obchod, kde prodává zeleninu. Má čtyři děti. Otec opustil rodinu, když se Fahad narodil. Finanční situace v rodině je velmi špatná. Fahad přišel v dubnu roku 2023 z finančních důvodů o podporu českého adoptivního rodiče. Aktuálně je v šesté třídě a do konce základní školy mu chybí dva roky. Proto teď hledá dobrou duši, která by se ho ujala a umožnila mu školu dokončit.