Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 4 | celkem 120 dětí

Maîmouna Doumbouya

Označení v databázi: 301152
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Maimouna pochází z velice chudé rodiny. jeho rodiče nemají pravidelné příjmy, aby mohli rodinu uživit. Chlapec by rád chodil do školy stejně jako jeho kamarádi.

Kerfala Touré

Označení v databázi: 301210
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Kerfala má devět sourozenců. Rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem vzdělání. Díky pomoci adoptivních rodíců mohl Kerfala chodit několik let do školy. Nyní pro něj urgentně sháníme novou podporu, která mu opět pomůže zasednout do lavic.

Catherine Kpoulomou

Označení v databázi: 301213
Není adoptována
Dívka, 15 let, Guinea
Catherine má sedm sourozenců. Finanční situace rodiny nedovoluje rodičům platit školné pro Catherine. Aktuálně pro ni hledáme adoptivního rodiče, který by jí zajistil možnost pravidelné školní docházky.

Bernard Kpoulomou

Označení v databázi: 301214
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Guinea
Rodiče Bernarda si nemohou dovolit platit chlapci školní docházku. Bernard má dalších osm sourozenců a rodina žije v tíživé finanční situaci. Bernard chodí do školy, ale potřebuje nutně podporu adoptivních rodičů, aby mohl ve studiu pokračovat pravidelně. Ve školním roce 2018/2019 je v 1. třídě.

Babourou Barry

Označení v databázi: 301216
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Guinea
Babourova rodina žije ve velice chudých podmínkách. Chlapec má 12 sourozenců. Rodiče nemají dostatek financí na zaplacení vzdělání pro Baboura.

Florentin Haba

Označení v databázi: 301162
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Guinea
Otec chalpce je bez práce. Má další dva sourozence. Rodina se nachází ve složité životní situaci. Nemají dostatek prostředků, aby dětem zajistili potřebné vzdělání.

Tyrese Mwanzia Kinyalili

Označení v databázi: 10491
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Tyrese a jeho sourozenec žije jenom s matkou, která nemá stálou práci. O otci nemáme žádné zprávy. Celá rodina je závislá na podpoře a pomoci komunity, rodiny a blízkých. Tyrese proto nemůže chodit pravidelně do školy – jeho maminka nemá dostatek peněz na pokrytí všech výdajů. Hledáme pro Tyrese adoptivní rodiče, kteří by chlapce na dálku podpořili.

Alfred Haba

Označení v databázi: 301250
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Guinea
Rodina žije ve velice chudých podmínkách, a ztěžka jsou rodiče schopni zaplatit vzdělání svým pěti dětem. Papus by moc rád začal chodit do školy.

Fatoumata Sylla

Označení v databázi: 602305
Není adoptována
Dívka, 15 let, Guinea
Fatoumata je sirotek, zemřela jí matka i otec. Žije u své babičky z matčiny strany, která je již také vdova. Díky podpoře adoptivního rodiče chodí dívka nyní do 8. třídy. Bohužel o podporu adoptivního rodiče nyní přišla a proto hledáme rodiče nového, který ji pomůže ve studiu pokračovat. Dívka se nachází ve velice závažné sociální situaci a bez podpory nemůže chodit do školy.

Musa Yusuf

Označení v databázi: 602280
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Musa žije se svou matkou a bratrem. Jeho matka má problémy najít práci, a tak je většinou nezaměstnaná. Peníze se snaží zajistit praním cizího oblečení. Často však nevychází z penězi a proto hledáme Musovi někoho, kdo by mu poskytl finanční prostředky na jeho studium.

Alseny Senekou

Označení v databázi: 602324
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Guinea
Alseny žije se svými rodiči, kteří jsou velice chudí. Rodiče nemají trvalý příjem. Chlapec nejí pravidelně. Nemůže chodit do školy.

Mamissata Keita

Označení v databázi: 602321
Není adoptována
Dívka, 14 let, Guinea
Mamaissta přišla o otce. Žije se svou tetou, která se živí prodejem věcí na trhu. Mamaissata by chtěla chodit do školy, ale situace v rodině to neumožňuje.

Mohamed Soumah

Označení v databázi: 602322
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Guinea
Rodiče Mohameda jsou velice chudí a ještě sami chodí do školy. Nemohou si dovolit uhradit školní výdaje pro chlapce. Hledáme adoptivního rodiče, který chlapci umožní chodit do školy.

Alpha Camara

Označení v databázi: 602307
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Guinea
Alphovi zemřela maminka, žije se svým otcem. Díky podpoře adoptivního rodiče mohl Alpha začít chodit pravidelně do školky a začít se školní docházkou.

Najma Ibrahim Nyamboki

Označení v databázi: 602225
Není adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Maminka dívky zemřela. Otec si občas přivydělává nošením vody v místní komunitě. S péčí o dívku pomáhá babička. Otec se snaží, aby se rodině dařilo lépe, ale příležitostné práce mu stále nevydělávají dost. Dívka se díky podpoře adoptivního rodiče dostala až do 7. třídy. Má skvělé výsledky. O podporu však bohužel z finančních důvodů české rodiny přišla. V hloubi duše doufá, že se podaří najít někoho, kdo by ji pomohl studia dokončit a stát se zdravotní sestřičkou.

Abraham Juma Mukawana

Označení v databázi: 602272
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Kenya
Abraham žije společně s rodiči v hliněném domku ve slumu v Kibeře. Matka se stará o domácnost a otec má příležitostně zaměstnání. Abraham už díky podpoře adoptivního rodiče téměř dokončil základní školu, hledáme jinou dobrou duši, která by mu umožnila pokračovat na střední škole, aby se v budoucnu mohl stát doktorem, jak si přeje.

Esaie Kpoulomou

Označení v databázi: 301235
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Guinea
Esaie patří do velice široké rodiny o sedmi dětech. Rodiče si bohužel nemohou dovolit platit chlapci vzdělání. Esaie by moc rád začal chodit do školy.

Mohamed Aliou Bolly

Označení v databázi: 301229
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Guinea
Chlapec žije se svými dvanácti sourozenci. Rodina nemá dostatek finančních prostředků na podporu vzdělání dítka. Mohamed by moc rád začal chodit do školy.

Tenin Oularé

Označení v databázi: 301252
Není adoptována
Dívka, 14 let, Guinea
Tenin žije se svými rodiči, kteří nemají dostatek financí, aby uživili sebe a své děti. Dívka má celkem tři sourozence. Pro Tenin hledáme adoptivního rodiče, který by ji podporoval ve vzdělání nejdříve v mateřské škole a následně na na škole základní.

Maliki Ali

Označení v databázi: 602200
Není adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Rodiče dívky jsou velmi mladí. Oba jsou nezaměstnaní a tak si finančně nemohou dovolit podporovat dívčino vzdělání. Maliki a její sestra dvojče (Malika) jsou proto se svojí babičkou, která je ve velmi špatné finanční situaci. Díky podpoře adoptivních rodičů může Maliki začít chodi do školy se svojí sestrou, který už je také adopotvaná na dálku.

Nelson Otieno Omondi

Označení v databázi: 602132
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Opatrovníci dítěte jsou již starší lidé. Hlavním zdrojem jejich obživy je zemědělství. Nelson díky dlouhodobé podopoře adoptviního rodiče nyní chodí do 7.třídy. Nyní však o svého adoptivního rodiče přišel a hledáme tak rodiče nového, který ho bude provázet na jeho další cestě vzděláváním.

Emmanuel Malémou

Označení v databázi: 301205
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Guinea
Chlapec žije se svým dědečkem. Díky adopci absolvoval předškolní docházku, kde se guinejské děti učí základům čtení, psaní a francouzštiny. V roce 2018 chodí díky adoptivním rodičům na základní školu.

M´Mah Bereté

Označení v databázi: 602359
Není adoptována
Dívka, 13 let, Guinea
Dítko žije se svými rodiči, kteří se nachází ve složité finanční situaci. Celkem rodina žije v deseti v jedné místnosti. Pro dívku hledáme adoptivního rodiče, který by ji podpořil ve školní docházce.

Manene Camara

Označení v databázi: 602383
Není adoptována
Dívka, 12 let, Guinea
Rodina nemá dostatečný příjem na to, aby dítě mohlo chodit pravidelně do školy. Dívka už do školy chodit začala, ale o podporu adoptivního rodiče přišla. V tuto chvíli pro ni hledáme nového adoptivního rodiče, který by ji pomohl školu dokončit.

Mafoudia Camara

Označení v databázi: 602433
Není adoptována
Dívka, 12 let, Guinea
Dívka žije společně se svými rodiči, 3 bratry a jednou sestrou ve dvou pokojích. Její maminka momentálně nepracuje a plat tatínka není dostatečný na to, aby mohl zaplatit školné pro všechny své děti. Mafoudia je vždycky plná energie a chce být vždy ve všem nejlepší. Moc ráda hraje fotbal.