Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 2 | celkem 134 dětí

Mohamed Nouha Traoré

Označení v databázi: 60732
Není adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Rodina se nachází v obtížné situaci, nemůže dětem platit školné. Mohamed jí pouze jednou denně, má tři bratry a dvě sestry.

Salematou Diane

Označení v databázi: 30963
Není adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Rodiče se o dítě téměř nestarají, často bývá u nevlastní matky. Má tři bratry a jednu sestru.

Abdoulaye Fofana

Označení v databázi: 60776
Není adoptován
Chlapec, 21 let, Guinea
Rodina se nachází v obtížné situaci, nemůže si dovolit platit pravidelně školné dítěti. Nemá dostatek peněz ani na koupení jednoho pytle rýže měsíčně. Často jí chlapec u sousedů. Abdoulaye žije spolu s dalšími pěti lidmi v jednom pokoji. Má dvě sestry (60777 – Marietou).

Jeanne Bangoura

Označení v databázi: 30939
Není adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Rodina je chuda, nemuze diteti zajistit vzdelani.

Seny Esther Sonohala

Označení v databázi: 30913
Není adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Rodiče dítěte ještě studují; nežijí spolu, takže dívka žije se svou matkou a její rodinou.

Seny ve třetí třídě. Právě ji hledáme nového adoptivního rodiče.

Faith Mutuku Nzula

Označení v databázi: 10437
Není adoptována
Dívka, 19 let, Kenya
Mají malý obchůdek, kde prodávají obnošené ošacení. Jejich příjem však nepokryje ani potřeby nájemného a dalších nejnutnějších potřeb jejich pětičlenné rodiny, kde by do školy měly chodit všechny tři děti. Na školné Faith nezbývá. Faith již byla adoptována, nyní pro dívku hledáme adoptivního rodiče, který by ji umožnil pokračovat dále ve studiu.

Cheick Ahmed (Amadou) Cissé

Označení v databázi: 60760
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Otec chlapce nemá dostatek peněz, aby zaplatil školné. Cheick žije spolu s dalšími čtyřmi lidmi v jednom pokoji. Má jednoho bratra a dvě sestry. Díky adoptivním rodičům může chodit do školy.

Ibrahima Bah

Označení v databázi: 301222
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Ibrahima má čtyři sourozence, tatínek si ze svého důchodu nemůže dovolit platit vzdělání všem svým dětem. Chlapec nyní čeká na nového adoptivního rodiče, který by mu poskytl vzdělání.

Fode Laye Camara

Označení v databázi: 601134
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Rodina nemá dostatek peněz na pravidelné placení školného. Chlapec jí jednou denně – často u sousedů. Fodé žije s šesti lidmi v jednom pokoji.

Fodé Laye díky svému prvnímu adoptivnímu rodiči začal chodit do školy. Naučil se číst, psát, počítat. Od roku 2016 se podpoře jeho školného věnuje nový "rodič", chlapec tedy může chodit dále do školy.

Tony Aluko Ngeso

Označení v databázi: 602069
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Chlapec bydlí se svými chudými rodiči. Chodí do místní školy, kde si vede velmi dobře.

Aboubacar Cissé

Označení v databázi: 602380
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Dítě žije se svým otcem, který je ale aktuálně bez zamětnání a nemá dostatek financí na to, aby mohl chlapci platit školné. Pro dítě proto hledáme adoptivního rodiče.

Marie Kpoulomou

Označení v databázi: 301240
Není adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Marie žije se svými pěti sourozenci, matkou a strýcem. Otec rodinu opustil. Díky podpoře adoptivního rodiče mohla dívka studovat, ale v září 2019 byla adopce ukončena. Hledáme tedy pro Marie nového rodiče, který by ji pomohl studovat dále a dostat se až k maturitě.

Esaie Haba

Označení v databázi: 30957
Není adoptován
Chlapec, 18 let, Guinea
Dítě žije s nevlastní matkou, která se o něj vůbec nestará.

Mathieu Goumou

Označení v databázi: 30958
Není adoptován
Chlapec, 18 let, Guinea
Rodiče dítěte jsou rozvedení. Žije díky svému strýci, přestože ten má omezené prostředky.

Ali Badara Magassouba

Označení v databázi: 301108
Není adoptován
Chlapec, 18 let, Guinea
Ali Badara pochází z neúplné rodiny. Žije se svou matkou v hlavním městě Conakry. Přesto, že matka pracuje, její výdělek nestačí pokrýt základní životní potřeby dítěte. Chlapec byl již adoptovaný, hledáme pro něho další podporu, aby mohl pokračovat ve studiu na základní škole.

Lansana Doumbouya

Označení v databázi: 301129
Není adoptován
Chlapec, 18 let, Guinea
Lansana pochází z velice početné rodiny v Conakry. Jeho maminka je v domácnosti a otec u policie. Má pět sourozenců a rodinné příjmy nejsou dostačující k zajištění základních potřeb a školní docházky dětí.

Hadja Fatoumata Barry

Označení v databázi: 301145
Není adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Hadja pochází z velice chudé a početné rodiny. Rodičům jejich výdělky nestačí na to, aby svým dětem zajistili základní životní potřeby. Hadja nemůže chodit do školy.

Mamadou Oury Bah

Označení v databázi: 60630
Není adoptován
Chlapec, 17 let, Guinea
Rodiče dítěte nepracují. Jedí jen jednou či dvakrát za den. Žijí 4 v jednom malém pokoji. Mamadou má 1 bratra a 1 sestru.

Alseny Bereté

Označení v databázi: 60748
Není adoptován
Chlapec, 17 let, Guinea
Rodina nemá peníze, aby platila školu pro chlapce. Otec nemá stálé zaměstnání. Alseny žije s dalšími čtyřmi lidmi v jednom pokoji. Má jednoho bratra (60747 - Amadou). Nyní pro chlapce hledáme nového adoptivního rodiče.

Abdoulaye Dramé

Označení v databázi: 60719
Není adoptován
Chlapec, 17 let, Guinea
Rodina se nachází ve vážné situaci, nemůže si dovolit hradit školné chlapci. Dramé má tři bratry (60718 - Balaminé). Dítko již bylo adoptované, nyní čeká na nového adoptivního rodiče, se kterým by mohlo nadále polračovat ve studiu.

Djénab Camara

Označení v databázi: 60724
Není adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Dívka žije u své babičky. Ta se vrátila z Pobřeží Slonoviny, kde žila se svým manželem, který zemřel. Nyní je bez práce. Djénab žije s šesti lidmi v jednom pokoji. Díky novým adoptivním rodičům může Djénab od července 2018 pokračovat ve školní docházce.

Mahawa Soumah

Označení v databázi: 30943
Není adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Když se dívka narodila, její matka onemocněla a v roce 2016 bohužel zemřela. O dívku se střídavě stará zbytek rodiny a její otec, který se znovu oženil. Rodinné možnosti financovat dívčinu školní docházku jsou velmi omezené, proto hledáme pro Mahawu podporu v našem programu.

Talhatou Bah

Označení v databázi: 301218
Není adoptován
Chlapec, 17 let, Guinea
Chlapcův tatínek je bez zaměstnání, rodina si tak nemůže dovolit podporovat vzdělání svých šesti dětí. Aktuálně hledáme pro chlapce adoptivního rodiče, který by mo pomohl chodit do školy.

Bountouraby Dembaya Camara

Označení v databázi: 301270
Není adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Situace rodiny je složitá. Rodiče si nemohou dovolit platit vzdělání dětí, proto pro Bountouraby hledáme vhodného adoptivního rodiče, který by dívku podpořil a ona tak mohla chodit do školy.

Yamadi Thiam

Označení v databázi: 602381
Není adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Rodina dítěte nemá dostatek financí na to, aby dítě mohlo chodit do školy. Proto pro něj hledáme adoptivního rodiče, který by jej podpořil.