Centrum Dialog
Naše projekty

Zdravotní fond pro akutně nemocné děti

Situace je naléhavá
Umístění: Guinea a Keňa
Popis projektu: Zdravotní fond jsme se rozhodli založit na základě našich dlouholetých zkušeností s životními podmínkami v Guineji, Keni a Beninu. Řada adoptovaných dětí se střetává s úrazy a onemocněními, které je nutné bezodkladně řešit. Vzhledem k tomu, že v těchto zemích neexistuje žádný systém veřejného zdravotního pojištění tak, jako u nás, veškeré léčebné výlohy (ošetření u lékaře, předpisy, léky, popřípadě pobyt v nemocnici) si musí lidé hradit sami. Jedná se přitom o částky velmi vysoké, které si žádná z rodin, jejichž děti jsou zařazeny do projektu adopce, nemůže dovolit. Tak se často stává, že dítě podstoupí nekvalifikované ošetření nebo se problém neřeší vůbec. Z problémů, v našich podmínkách banálních nebo relativně snadno řešitelných úrazů a onemocnění, jako hlubší odřeniny, zlomená končetina nebo zánět slepého střeva, si tak místní děti často nesou doživotní následky nebo je dokonce mohou ohrozit na životě.

Založením tohoto konta chceme docílit částečného nahrazení nefungujícího sociálního systému v zemi, alespoň pro děti zařazené do programu Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku. V praxi to znamená, že pokud se setkáme s akutním případem onemocnění či úrazu, finanční záloha na zdravotním účtu nám umožní okamžitě nechat dítě vyšetřit a podniknout potřebné kroky k jeho záchraně a úspěšnému vyléčení.

Konto první pomoci mohou podpořit jak adoptivní rodiče, kteří už přispívají na studia konkrétního dítka, tak ti, kteří do projektu adopce zapojeni nejsou, ale rádi by nějakým způsobem tyto projekty podpořili.

Přispět můžete kdykoli a jakoukoli částkou na účet sdružení: 51-168 765 02 57/0100 KB Praha 5 - Smíchov, var.s. 60042, konst.s. 558

Kontakt: , Centrum Dialog, o.s.
Pozn.: V případě dotazů na projekt 'Adopce afrických dětí' můžete kontaktovat kolegy na centrum zavinac centrumdialog.cz, 608 917 760).