Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku

Adopce afrických dětí

 

     

Chceme, aby děti v Africe měly přístup ke kvalitnímu vzdělání. Společně s dostupnou zdravotní péčí jsou to totiž dva hlavní pilíře, které dítěti umožňují postavit se na vlastní nohy a vytvořit lepší budoucnost sobě i své komunitě. Proto už od roku 2002 pomáháme rozvojovým projektem Adopce afrických dětí.

Projekt odstartoval v západoafrické Guineji a postupně se rozšířil i do Keni. S nápadem podpory vzdělání místních dětí přišli naši afričtí spolupracovníci – koordinátoři projektu na místě. Od té doby prošlo projektem více než 2 500 dětí, které by jinak do školy chodit nemohly – jejich rodiny na to zkrátka nemají peníze. V rámci projektu v současné době funguje 12 úspěšných škol a školek.

 

Jak adopce funguje

Děti do projektu vybírají afričtí koordinátoři, kteří nejlépe znají místní poměry. Tyto děti jsou často sirotci, nebo vyrůstají v rodinách, které se nachází v tíživé životní situaci a nemohou si proto dovolit hradit školní výdaje.

“Adoptivní rodič” si vybere dítko z databáze, které by chtěl na dálku podporovat. Stát se jím může jednotlivec i skupina lidí, školní třída, komunita nebo třeba firma.

Už za 600 Kč měsíčně můžete dítěti změnit život. Roční částka na adopci dítěte v Guineji je 7500 Kč, v Keni 7200 Kč. Uhradíte mu školné, uniformu, školní pomůcky, případně i základní zdravotní péči, batohy, obuv a podobně. Z toho:

  • 75 % částky obdrží přímo dítě
  • 13 % částky použijeme na provozní náklady projektu jak v ČR, tak v Africe
  • 12 % putuje na další rozvojové projekty Centra Dialog, jako je např. financování nákladnějších úprav škol

Minimální období, na které si dítě můžete adoptovat, je 12 měsíců. S “adoptivním rodičem” podepíšeme darovací smlouvu, na jejímž základě si částku zaslanou na dítě odečtete z daní, chcete-li.

Peníze posíláme přímo škole nebo našim koordinátorům na místě. Ti po konzultaci s rodinou dítěte zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí školné, nakoupí pomůcky a soustavně spolupracují s rodinou dítěte. Jako “adoptivní rodič” pak jednou až dvakrát za rok dostanete vysvědčení, dopisy a fotografie od “adoptovaného dítěte”. Nejprve elektronicky přes osobní stránku dítěte a poté poštou. Školní rok v Keni začíná v lednu, v Guineji v říjnu. V obou zemích se školní rok dělí do tří vyučovacích období, tzv. trimestrů. Některé školy vystavují dětem vysvědčení po ukončení každého trimestru, některé jen jednou za rok na konci školního roku.

S dítětem si můžete i sami dopisovat. Dopis s fotografiemi nebo drobný dárek posíláte buď na vlastní pěst poštou na adresu koordinátora, který to dítěti předá, nebo skrze nás – pravidelně navštěvujeme školy a děti v Africe. Dítko můžete osobně navštívit i vy.

 

 

Jak si "adoptovat" africké dítě na dálku? 

  1. Pokud jste se rozhodli podpořit africké dítě na dálku, vyberte si konkrétní z databáze na internetové stránce www.centrumdialog.cz v sekci „Adopce“.
  2. Dále na stránce www.centrumdialog.cz/prihlasit vyplňte on-line formulář. Po vyplnění kliknete na "pokračovat", následně se vám zobrazí darovací smlouvu.
  3. Darovací smlouvu 2x vytiskněte, podepište a obě kopie odešlete obyčejnou poštou (ne doporučeně) na naši kontaktní adresu: Centrum Dialog, o.p.s. Sokolská 32, 120 00, Praha 2.
  4. Podle toho, co jak jste vyplnili na darovací smlouvě, pošlete platbu na číslo účtu (uvedeno ve smlouvě). Nezapomeňte uvést číslo dítěte z databáze (ID dítěte)  jako variabilní symbol.
  5. Do 14 dnů od obdržení smlouvy vám pošleme zpět jeden potvrzený výtisk zpět.
  6. E-mailem můžete dostat odkaz pro vytištění certifikátu o "Adopci afrického dítěte" s fotografií dítěte. Tento certifikát vám zašleme po obdržení platby na první trimestr ve škole. Tímto je "Adopce" uzavřena a vybrané dítě nastoupí s nejbližším začátkem trimestru do školy. První dopis s vysvědčením z Afriky dostanete po skončení školního období v Africe.

 

Seznam dětí volných k adopci

Zapojte se jinak