Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku

Mariama Diallo

Označení dítěte v databázi: 602467
Dívka, 5 let
K adopci
Situace tohoto dítka je naléhavá
Město, čtvrť: Dubréka, Gbélékou
Země: Guinea
Matka:
Otec:
Popis situace: Dívka žije se šesti sourozenci v malém domečku. Maminka nepracuje a stará se doma o děti. Otec se snaží uživit celou rodinu, ale výdaje tak tak pokryjí 3 jídla denně a na školné pro všechny děti už prostředků nezbývá. Mariama se rychle učí a vzdělání by jí umožnilo žít úplně jiný život a pomoci v budoucnu své rodině i komunitě.
Kontakt: Kancelář Dialog, centrum@centrumdialog.cz, tel. 608 917 760, Centrum Dialog
Bank. účet: 51-168 765 02 57/0100 KB Praha 5 - Smíchov, var. s. 602467, konst. s. 558
» Další informace o adopci dětí z Guineje
« Skrýt

Adopce dětí z Guineje přijde na 7500 Kč ročně, což odpovídá 625 Kč měsíčně. Školní rok v Guineji je rozdělen na tři trimestry. První trimestr začíná v říjnu, druhý v lednu a třetí v dubnu.

Aby mohlo adoptované dítko začít chodit do školy, musí být uhrazeny peníze za školné alespoň měsíc předem. Tím máme dostatek času zajistit převod peněz do Guineje a vyřídit všechny formality. Konkrétně to tedy znamená, že vždy do konce srpna, listopadu a února musí být na našem účtu 2500 Kč na uhrazení školného na nově začínající trimestr. Adoptivní rodič může platit třikrát ročně nebo jednorázově na celý rok a záleží to čistě na jeho rozhodnutí a možnostech.

Jakékoliv další informace Vám poskytne kontaktní osoba pro Vámi vybrané dítě. Na tuto osobu se také obracejte s žádostí o adopci dítěte a budou Vám poskytnuty informace, jak postupovat.

Fotogalerie