Centrum Dialog
Naše projekty

Zdravotní projekty

Zdravotní centra provozují dobrovolníci, kteří si uvědomují důležitost problému nedostatku zdravotních služeb v místě jejich bydliště. Do ambulance pravidelně dochází lékař, popřípadě student vyšších ročníků medicíny. Na některých místech je lékařů více, aby mohli do kliniky docházet v časech, kdy nejsou zrovna v nemocnici, či na jiné klinice. Jsou placeni z jiných výdělečných projektů fungujících v rámci Kampaně lidské podpory na místě, či pracují bez nároku na honorář.
Projekt má za cíl zajistit fungující ambulanci v dané čtvrti, kde se bezplatně diagnostikují běžná nemocnění, poskytuje základní ošetření, nebo je možné získat informace o prevenci.

Stop malárie

Místo: Conakry, Guinea
V subsaharské Africe umírá na následky malárie více dětí, než na jakékoliv jiné onemocnění. Každý rok postihne malárie na 300 milionů lidí z celého světa.
Malárie je jednou z nejvýznamnějších parazitárních onemocnění, která je způsobena plasmodii, jejichž přenašečem na člověka je komár. Symptomy malárie jsou horečka, svalový třes, bolest kloubů, dávení a křeče. Může se objevit i pocit mravenčení v pokožce, zvláště u malárie způsobené zimničkou Plasmodium falciparum. Komplikace zahrnují i kóma a následné úmrtí, pokud není malárie adekvátně léčena. Mezi nejvíce zasažené africké země patří Guinea (75% nakažených obyvatel), Botswana (48%), Burundi (48%), Zambie (34%) a Malawi (25%).

Navzdory mnoha předsudkům lze malárii velmi účinně předcházet. Základním předpokladem je dostatek informací o prevenci a dodržování základních doporučení. Spaní pod moskytiérou patří v boji proti této nemoci k nejdůležitějším faktorům. Cena moskytiér se v subsaharské Africe pohybuje kolem pěti dolarů, což je pro běžného obyvatele ohroženého nákazou příliš vysoká částka. Výzkumy vedené pod patronací Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazují, že používání moskytiér ošetřených insekticidy (Insecticide Treated Nets – ITN) snižuje úmrtnost v oblastech postižených malárií zhruba o jednu pětinu. V rámci projektu Stop malárie v ČR organizujeme výdělečné aktivity, které následujícími způsoby pomáhají v boji s touto zákeřnou nemocí v Guineji:
- prevence (nákup a distribuce moskytiér)
- včasná diagnostika (vybavení laboratoře v hlavním guinejském městě Conakry)
- osvěta (zvýšení informovanosti obyvatelstva, přednášky ve školách otevřené veřejnosti, informace předávané v národních jazycích)

Přispět můžete i na zakoupení moskitiér, které budou určeny dětem z chudých rodin.

Zdravotnické centrum v Miwani

Místo: Miwani, Kenya
Miwani je vesnice, která dřív žila cukrovou třtinou... továrna, která zde stála, dávala práci všem. V rámci továrny fungovala i škola a zdravotnické centrum. Továrnu však před několika lety její původní majitelé zavřeli a doteď ji nikdo nezprovoznil. Školy i zdravotnické centrum již nefungují. Proto se místní humanisté rozhodli otevřít malé centrum pro ty, kteří nemají peníze na to, aby si dojeli k doktorovi do Kisumu, blízkého města.

Zdravotní fond pro akutně nemocné děti

Místo: Guinea a Keňa
Situace je naléhavá
Zdravotní fond jsme se rozhodli založit na základě našich dlouholetých zkušeností s životními podmínkami v Guineji, Keni a Beninu. Řada adoptovaných dětí se střetává s úrazy a onemocněními, které je nutné bezodkladně řešit. Vzhledem k tomu, že v těchto zemích neexistuje žádný systém veřejného zdravotního pojištění tak, jako u nás, veškeré léčebné výlohy (ošetření u lékaře, předpisy, léky, popřípadě pobyt v nemocnici) si musí lidé hradit sami. Jedná se přitom o částky velmi vysoké, které si žádná z rodin, jejichž děti jsou zařazeny do projektu adopce, nemůže dovolit. Tak se často stává, že dítě podstoupí nekvalifikované ošetření nebo se problém neřeší vůbec. Z problémů, v našich podmínkách banálních nebo relativně snadno řešitelných úrazů a onemocnění, jako hlubší odřeniny, zlomená končetina nebo zánět slepého střeva, si tak místní děti často nesou doživotní následky nebo je dokonce mohou ohrozit na životě.

Založením tohoto konta chceme docílit částečného nahrazení nefungujícího sociálního systému v zemi, alespoň pro děti zařazené do programu Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku. V praxi to znamená, že pokud se setkáme s akutním případem onemocnění či úrazu, finanční záloha na zdravotním účtu nám umožní okamžitě nechat dítě vyšetřit a podniknout potřebné kroky k jeho záchraně a úspěšnému vyléčení.

Konto první pomoci mohou podpořit jak adoptivní rodiče, kteří už přispívají na studia konkrétního dítka, tak ti, kteří do projektu adopce zapojeni nejsou, ale rádi by nějakým způsobem tyto projekty podpořili.

Přispět můžete kdykoli a jakoukoli částkou na účet sdružení: 51-168 765 02 57/0100 KB Praha 5 - Smíchov, var.s. 60042, konst.s. 558