Centrum Dialog
Naše projekty

Prevence ženské obřízky a AIDS

Prevence ženské obřízky a AIDS je řešena osvětovými programy, které jsou určeny různým skupinám obyvatel. Prevence AIDS bývá zaměřena na mladé lidi, jak ve školách, tak na místech, kde se pohybují. S našimi spolupracovníky organizujeme divadelní představení ve středu čtvrti či jednoduchá vystoupení na fotbalových turnajích, kde se pohybuje velké množství lidí a jejichž součástí je přednáška o dané problematice. Aktivity zaměřené na osvětu problému ženské obřízky jsou zaměřeny převážně na matky rodin a na mladé dívky a ženy, kterých se problém týká. Přednášky vedou studenti medicíny a lékaři.

Prevence ženské obřízky

Místo: Conakry, Guinea
Tento osvětový program se podařilo nastartovat v Conakry ve čtvrti Matam Lido. Základem jsou přednášky o rizicích obřízky určené matkám rodin. Přednášky/diskuse probíhají ve 2 jazycích (francouzštině a jednom z národních jazyků). Přednáší studenti medicíny. Za tento projekt je odpovědný Abdoulaye Bhoye Bah.

Lvice z Paponditi

Místo: Kisumu, Kenya
Lvice z Paponditi je skupina velmi energických žen, které jsou HIV pozitivní. Přestože je společnost téměř vyloučila, nevzdávají se a dělají osvětu o HIV/AIDS mezi mladými lidmi.

Skupina se snaží přivydělat si na své živobytí a na léky pro sebe a pro další lidi, kteří chodí k nim do centra. Pletou a prodávají proutěné koše, vyrábí šperky.
V roce 2013 se nám společně podařilo pořídit lvicím několik šicích strojů, látky, nůžky a další potřebné věci k tomu, aby mohli začít šít školní uniformy pro místní žáky. Škol je v okolí několik, ale největší spolupráce probíhá samozřejmě s naší školou Peace Kids v Paponditi.
Díky této šanci, kterou skupinka dostala, mají dnes peníze nejen na léky a na zaopatření centra, ale také na to, aby mohly dojíždět za svými pacienty a dělat lidem zdarma testy na HIV v jejich domovech.

Do budoucna by lvice chtěly dělat divadelní představení pro děti na základkách, workshopy na středních školách a chtěly by mít možnost léčit pacienty z širšího okolí.