Centrum Dialog
Naše projekty

Kurzy řemesel a zemědělské projekty

Řemeslné kurzy jsou pořádané především pro mladé lidi, kteří dokončili základní a často i středoškolské vzdělání, ale neumí žádné řemeslo a nemají možnost sehnat žádnou práci. Jde o profesní kvalifikaci – například kurzy šití a krejčovství, výroba tradičních afrických předmětů a suvenýrů, kurzy mechaniků a podobně. Cílem těchto projektů je dát mladým lidem šanci najít uplatnění. Absolventi daných kurzů mohou vytvořit malé výrobní dílny a začít si vydělávat, případně i navázat spolupráci s humanisty v Evropě pro prodej svých výrobků ve „férových obchůdcích“.

V rámci zemědělských projektů probíhá v různých čtvrtích či vesnicích např. chov užitkového domácího zvířectva (kuřata, dobytek, apod.), pěstování a následný prodej různých plodin, které dávají zúčastněným lidem finanční nezávislost, či pomohou dalších projektům organizovaným místními členy.

Zemědělský projekt v Miwani

Místo: Miwani, Kenya
Humanisté v Miwani se snaží pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují - dětem a ženám. Na projekty, které dělají (zejména na školku a kurzy alfabetizace), často potřebují nějaké peníze. A proto začali dělat i zemědělské projekty, v rámci kterých pěstují ovoce a zeleninu a chovají slepice. Výtěžek z těchto projektů jim zajišťuje alespoň minimální příjem na podporu dětí v okolí, na výplatu paní učitelky ve školce a na křídy na kurzy alfabetizace.

Zemědělský projekt v PapOnditi

Místo: PapOnditi, Kenya
Humanisté v Paponditi dělají projekty na pomoc dětem. Jedním z hlavních projektů se stala školka pro chudé děti z okolí. Na její provoz a výstavbu ale potřebují alespoň minimální finance. A proto začali dělat i zemědělské projekty, v rámci kterých pěstují ovoce a zeleninu. Výtěžek z těchto projektů jim zajišťuje alespoň minimální příjem na výstavbu nových tříd a plat učitelek.