Centrum Dialog
Naše projekty

Další menší projekty

Každá čtvrť, či vesnice, vyžaduje různé aktivity, které jsou zaměřené na konkrétníproblémy, se kterými se lidé v danémmístě potýkají. Proto kromě již zmíněných projektů, které jsou potřeba téměř všude, existují také projekty, které jsou specifické pro různé oblasti. Mezi tyto patří úklid čtvrtí v místech, kde tuto službu nezajišťuje stát (např. venkovské oblasti či slumy), centra naděje pro děti ulice, kde je výskyt této skupiny dětí velký (např. městské slumy), projekty založené na mikropůjčkách a podobně.

Fotbalový tým v Miwani

Místo: Miwani, Kenya
Mladí lidé z Miwani se rozhodli dělat osvětu zajímavější cestou, než seminářemi, které jsou pro mnoho lidí nudné a často nesrozumitelné. O viru HIV - AIDS, o ženské obřízce, o lidských právech a mnoha dalších věcech se rozhodli informovat během fotbalových zápasů. Za tímto účelem vznikl i Humanistický fotbalový tým, který hraje utkání s okolními vesnicemi.