Centrum Dialog

Dopřát dětem vzdělání je to nejhezčí, co můžeme udělat!

Projekt pomoci na dálku Pošli špunta do školy od roku 2002 pomohl více než 4 000 dětem z Keni a Guineji. Děkujeme, že pomáháte s námi! 
See video

Ohlédnutí za projektem “Profesionalizace Centrum Dialog, o.p.s. v oblasti PR a FR”    

Od 1. 1. do 31. 12. 2018 jsme za laskavé podpory České rozvojové agentury realizovali projekt v rámci tuzemského dotačního titulu Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (vč. posilování kapacit a partnerství NNO). Hlavním cílem tohoto projektu byla profesionalizace a zvyšování kapacit našeho týmu v oblasti PR a FR. V rámci projektu proběhly konzultace s odborníky z těchto oborů, kteří nám pomohli nastavit strategii a plán fundraisingu a komunikace s veřejností na další období. Dalším cílem bylo zvýšit finanční příjem organizace od individuálních a firemních dárců.

Z hlediska veřejnosti bylo asi nejvýznamnější a časově nejnáročnější projektovou aktivitou spuštění vánoční kampaně, která si kladla za cíl realizovat nové adopce v rámci programu “Pošli špunta do školy”. Rovněž jsme chtěli upozornit prostřednictvím třech různých videí na naši činnost a na důležitost a smysluplnost vzdělání v Africe. Jako motto kampaně jsme použili slavný citát Nelsona Mandely „Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“ Hlavní tváří videa se stala naše dlouholetá patronka Simona Stašová, která je hrdou adoptivní maminkou dvou chlapců - Osmana Burhana z Keni a Mamadoua Diallo z Guineje. Ve druhém videu účinkoval další adoptivní rodič, herec Miroslav Donutil, který společně se svou manželkou Zuzanou Donutilovou podporuje ve vzdělání třináctiletou Michelle Musangu z Keni. Dále jsme vytvořili grafické video s osvětovým charakterem, které vyjadřuje, jak adopce na dálku spojuje dospělé i děti napříč kontinenty. Připomíná to, že pro děti v mnoha částech Afriky nemusí být samozřejmostí škola, dostatek jídla či času na to si hrát. Tato nenucená forma má přibližovat nepřehlédnutelné rozdíly a měla by bezprostředně vyzývat k pomoci tam, kde je potřeba. 

Bez finanční podpory České rozvojové agentury by tato kampaň nemohla vzniknout, v rámci poskytnuté dotace 350 000 Kč na profesionalizaci organizace jsme tedy mohli absolvovat přínosná školení, graficky zpracovat a vytisknout propagační materiály a připravit, natočit a spustit naší kampaň.

Děkujeme!

Video se Simonou Stašovou

Video s Miroslavem Donutilem

Grafické video

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy