Centrum Dialog

Kdo jsme

 

Centrum Dialog, o.p.s. založili v roce 1998, původně jako občanské sdružení, členové mezinárodního Humanistického hnutí. V současné době působí samostatně a nezávisle. Hlavní náplní centra jsou především projekty rozvojové spolupráce a výchovy a ochrana lidských práv. Mezi aktivity však patří i další kulturně-společenské projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti. Centrum Dialog sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět - svět bez násilí, utrpení a diskriminace. Spojuje ty, kteří si uvědomují, že problémy dnešního světa v jeho nejrůznějších částech se dotýkají nás všech a že záleží na každém z nás, jak bude vypadat budoucnost.

V roce 1999 se Centrum Dialog připojilo k mezinárodní Kampani lidské podpory (KLP) a postupně zahájilo činnost  také v Africe, konkrétně v Guineji, Keni a Beninu.  Projekty rozvíjené v rámci Kampaně lidské podpory nemají humanitární charakter. Jsou založeny na principu solidarity, reciprocity a autoorganizace lidí v prostředí, ve kterém žijí. To znamená, že motivuje lidi přistupovat k řešení problémů aktivně a odnaučuje pouhému pasivnímu čekání na pomoc.

Oblast rozvojové spolupráce a vzdělávání představuje společně s multikulturními aktivitami významnou část činnosti Centra Dialog. Rozsah a oblasti jednotlivých projektů se neustále rozšiřují a obměňují, v závislosti na aktuálních společenských událostech a také na zájmu dobrovolníků, kteří aktivity organizují. Centrum Dialog je postaveno především na dobrovolnické práci. Na jeho činnosti se aktuálně podílí několik set dobrovolníků v Guineji, Keni i v České republice.

Centrum Dialog je jedním ze zakládajících členů Českého Fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), a snaží se rozvíjet činnost společně s dalšími českými i mezinárodními organizacemi působícími v oblasti ochrany lidských práv, rozvojové spolupráce, mírových a multikulturních aktivit. Podporuje kampaň Česko proti chudobě.

 

Mezi aktivity Centra Dialogu patří zejména:

  • africké projekty v oblasti vzdělávání, lékařské péče a prevence a projekty v zemědělství,
  • "Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku“ v Guineji, Keni a Beninu,
  • koncerty, festivaly v ČR na podporu projektů v Africe (www.centrumdialog.cz/adopce),
  • programy rozvojového vzdělávání pro české školy, působící zároveň proti diskriminaci a xenofobii,
  • kurzy pro školy a veřejnost „Dobrovolníci bez hranic“,
  • putovní výstavy fotografií z afrických projektů,
  • fair trade obchůdek propojující africké dílny a českou veřejnost,
  • multikulturní aktivity v České republice,
  • „Stop malárie“, program prevence a včasné diagnostiky malárie,
  • výstavba a zřizování škol v Guineji a Keni (KLP).

 

Víte, že…

… si poskytnutý dar můžete odečíst od základu daně, ať už působíte jako právnická či fyzická osoba, a to včetně zaměstnanců?

Jde o případ, kdy úhrnná hodnota darů v případě fyzických osob včetně zaměstnanců za jeden kalendářní rok činí alespoň 1000 Kč (nejvýše ale 10 % ze základu daně). V případě právnických osob pak v případě, že úhrnná hodnota darů přesáhne 2000 Kč (nejvýše ale 5 % ze základu daně).

Centrum Dialog je osvobozeno od daně darovací, a tak jsou všechny vaše dary využity v plné výši.

Děkujeme za Vaši podporu!