Centrum Dialog
Naše projekty

Projekty v Česku

Kurzy pro dobrovolníky

Místo: Praha, Česko
Většina našich aktivit se opírá o dobrovolníky. Věříme, že zapálený dobrovolník s upřímným zájmem o svou práci a snahou porozumět situaci zvládne bez financí mnohem víc než placený zaměstnanec, který má k dispozici zajímavý rozpočet, ale chybí mu aktivní přístup a motivace problém trvale vyřešit.
Proto také hlavním cílem těchto kurzů je dát lidem možnost poznat, jak fungují naše projekty a jak je možné se do těchto projektů aktivně zapojit. Zároveň se na kurzech ale snažíme, aby účastníci dostali co nejužitečnější informace pro práci dobrovolníků z oblasti globální rozvojové výchovy a rozvojové spolupráce s Afrikou.

Výstavy fotografií

Místo: Česko
Cílem výstav fotografií je informovat širokou veřejnost o situaci v Africe, o projektech organizovaných Centrem Dialog, a získat tak nové sponzory či spolupracovníky. Dokumentární fotografie, které jsou v rámci výstav prezentovány, vytvořili dobrovolníci při svých cestách. Najdete na nich život v těch nejchudších čtvrtích a vesnicích, i pohled na to, jak naše projekty fungují. Výstavu často doprovází videoprojekce zajímavých dokumentů, diskuse a prodejní výstava afrických výrobků. Výstavy jsou realizovány po celé ČR.

Benefiční akce

Místo: Česko
Benefiční akce většinou bývají velmi příjemnou možností, jak informovat veřejnost o rozvojové problematice, dát jim možnost aktivně pomoci a zároveň se příjemně pobavit. Mezi těmito akcemi můžeme zmínit již tradiční Ples Afrika (a jeho nástupce Party Afrika), koncerty, party, sportovní turnaje či večeře s promítáním.
Většina těchto večerů bývá provázena výstavou, prezentačním stánkem, prodejem afrických předmětů a možností se zapojit do budoucna.
Informace o Africe, které se dostávají k české veřejnosti jsou často zkreslené, ukazující mnohdy jen tváře trpících dětí, hladomor, války, nebo naopak krásné pláže, safari a romantiku afrického západu slunce. Málokdy nám média pokládají otázky jako: Můžeme si kupovat levné věci, protože dodavatelské firmy využívají práce dětských otroků? Jak to, že za 6 měsíců zemře hlady a na banální nemoci více dětí, než zemřelo během holokaustu? Jak to, že umírají lidé na malárii a tuberkulózu, když ji umíme léčit? Proč obrovské surovinové zdroje Afriky nepřináší bohatství jejím obyvatelům?
Tato témata, ale také naše zkušenosti s organizování projektů v Keni a Guineji, zaznívají na besedách pro veřejnost. Věříme, že těmito aktivitami můžeme přispět k tomu, že si čím dál více lidí uvědomí svou globální odpovědnost a to, že důstojný život a spravedlnost není možno udržovat na malém kousku planety na úkor bídy zbytku světa.
Smyslem projektu - Afrika trochu jinak - je seznámit české děti a mládež s Afrikou a situací, ve které žije velké množství dětí subsaharské Afriky, a s projekty Kampaně lidské podpory. Významným cílem je také prevence rasismu, diskriminace a xenofobie v ČR.
Součástí prezentace je promítání zajímavých dokumentů z Afriky, výstava fotografií, prodejní výstava afrických rukodělných výrobků a především vyprávění našich koordinátorů, kteří pravidelně do Afriky cestují a organizují projekty v chudinských čtvrtích a na venkově. Během besed je bohatý prostor pro diskusi a otázky. Prezentaci pro malé děti lze oživit hrami s tématikou Afriky. Na středních a vysokých školách je jedním z cílů prezentací najít nové dobrovolníky, mladé lidi, kteří by měli chuť se do organizování projektů Kampaně lidské podpory zapojit aktivně.
Vzhledem k tomu, že možnosti a nároky škol jsou různé, jsme připravení flexibilně se přizpůsobit požadavkům škol, jak v rozsahu, tak zaměření témat, či věkové skupině žáků. Programy mohou být i specifičtěji zaměřeny, např. zdravotnické školy, problematiku HIV/AIDS, výlet do historie (kolonizace, dekolonizace a současnost), diskriminace žen, bohatství a chudoba Afriky apod.