Centrum Dialog

FAQ: Koloběh peněz od rodiče k dítěti

Další z článků vás bude informovat o tom, co se děje s Vašimi penězi od A do Z včetně situací, které mohou, ale také nemusí nastat! Pokud jsme neodpověděli na nějakou otázku, kterou nosíte v hlavě, tak nám určitě dejte vědět. Rádi vám odpovíme!

Co se děje ve chvíli, kdy jste peníze poslali na účet Centra Dialog a vaše adopce tak započala

Adopce začíná ve chvíli, kdy od dárce dorazí peníze na účet Centra Dialog. V tu chvíli dáváme koordinátorovi v Africe vědět, že dítě může příští trimestr nastoupit do školy či pokračovat ve studiu v případě starších dětí. Trimestry v Guineji začínají v říjnu, lednu a dubnu a v Keni v lednu, květnu a září. Platby posíláme do každé země vždy třikrát ročně a to před začátkem trimestrů, aby se vše podařilo připravit. Peníze nedostává přímo rodina, ale náš místní koordinátor. Ten poté zaplatí dítěti školné a spolu s ním nakoupí uniformu, učebnice, tašku do školy, atd. V případě, že vaše adopce započala např. týden po tomto odeslání peněz, tak vámi podporované dítě nastoupí do školy až další trimestr - i proto se může opozdit dodání prvního vysvědčení a dopisu.

Co vše obsahuje roční výše příspěvku

Roční výše příspěvku na jedno dítě je 7500 Kč v Guineji a 7200 Kč v Keni. V Keni se může stát, že v případě přechodu na kvalitní střední školu se školné zvyšuje. Tato skutečnost je vždy předem diskutována s adoptivním rodičem, který se může svobodně rozhodnout, zda je ochotný platit více či nikoliv. 75% z vámi darované částky putuje do Afriky v již zmiňovaných trimestralních platbách. Tato částka pokrývá zejména následující:

  • Školné
  • Školní uniformy (2 ks)
  • Boty
  • Učebnice
  • Školní pomůcky

V některých oblastech, kde jsou kvalitní státní školy s nižšími poplatky, se dítěti hradí navíc jídlo ve škole i zdravotní péče, doučování nebo další potřebné věci jako např. moskytiéra. Některé školy jsou naopak dražší a v takovém případě s přednost získává hrazení školného před jinými aspekty.

12% z částky jde na další projekty Centra Dialog v Keni a Guineji. Jedná se o semináře pro učitele, komunitní a osvětové projekty, stavbu nebo rekonstrukci našich škol. Díky těmto 12% se nám např. v roce 2018 podařilo rychle zareagovat na katastrofu po povodních v Paponditi.  

13% částky tvoří náklady spojené s provozem organizace. Za našimi projekty stojí hodiny a hodiny práce nejen v Africe, ale i v naší pražské kanceláři. Do nákladů se kromě platů českých koordinátorů počítá i poštovné, bankovní poplatky, nájem kanceláře, telefon, webové stránky, náklady koordinátorů v Africe a pracovní cesty, bez kterých by projekt nikdy nemohl pořádně fungovat.

Proč je důležité platit včas?

Platby posíláme v souladu s rozvržením trimestrů v Keni a Guineji pouze 3 krát ročně, abychom minimalizovali vysoké poplatky související se zahraničními převody. Je pro nás proto velmi důležité, aby platby ze strany rodičů probíhaly vždy včas. Včasná platba u některých dětí rozhoduje o tom, zda nastoupí další trimestr do školy či nikoliv. Občas se našim koordinátorům na místě podaří nějak dítko ve škole udržet (hlavně pokud jde o spřátelené školy, kde vedení školy ví, že školné doplatíme), ne vždy je to ale možné. Takže se někdy stává i to, že děti na trimestr či více ze školy musí odejít a vrátí se až poté, co je školné zaplaceno. Pakliže uvažujete o ukončení adopce, tak nám prosím dejte vědět s co největším předstihem, ať můžeme dítěti zajistit nového dárce. Ještě důležitější je to v případě starších dětí nebo “skoro-dospěláků”, u nichž pravděpodobnost být znovu adoptován, s narůstajícím věkem  prudce klesá.

Potvrzení o daru

Vaše dary si můžete odečíst od základu daně. Potvrzení o dani si můžete kdykoliv stáhnout ve vašem rozhraní na webových stránkách, ke kterému máte od založení adopce přístup. Nezapomeňte, že se potvrzení vydává vždy za předchozí kalendářní rok. Tzn. pakliže chcete v lednu 2019 potvrzení za rok 2018, tak platba/platby musely proběhnout v roce 2018. Neváhejte nás zkontaktovat, pokud si nebudete vědět rady.  

Přeplatky

Může se stát  že adopce je ukončena ze strany Centra Dialog. Nejčastějším důvodem bývá to, že se podporované dítě přestěhovalo, ukončilo studium, rodina se postavila finančně na nohy nebo naopak nejsou schopni předávat našim koordinátorům vysvědčení a dopisy, což je podmínkou zapojení  do projektu. V těchto případech může dojít ke vzniku tzv. přeplatku, tedy částce, kterou jste již zaplatili, ale která už nebude proměněna ve školné. Pakliže by se tak stalo ve vašem případě, tak vás budeme kontaktovat a společně se domluvíte, jak s danou částkou vynaložit. Můžete začít podporovat nové dítě ve studiu (a částka mu bude převedena na jeho účet), můžete jednorázově podpořit některé ze starších dětí, kterérmu se snažíme pomoci dostudovat, nebo prostředky  nasměrovat na další z našich projektů (např. rekonstrukce či výstavby škol nebo projekt Knihy do knihoven) či se můžeme domluvit na tom, že vám je pošleme zpět na váš účet.

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy