Centrum Dialog

FAQ - přechody mezi jednotlivými stupni vzdělávání a proč podporujeme malé špunty i mládež!

Často se nás ptáte, proč máme v seznamu dětí nabízených k adopci i malé tříleté špunty nebo pak mládež starší 20 let. Rozhodli jsme se vám proto přinést detailnější informace o tom, proč tomu tak je, a zároveň se dozvíte i něco o přechodech mezi jednotlivými stupni škol.

Do projektu Pošli špunta do školy přijímáme už velmi malé děti, kterým jsou někdy teprve tři roky. Je to z toho důvodu, že v keňském i guinejském školství jsou hlavními vyučovacími jazyky na základní škole angličtina (Keňa) nebo francouzština (Guinea). Toto však často nejsou jazyky, kterými doma děti běžně hovoří se svými rodiči nebo kamarády. Proto se snažíme děti podporovat už při vstupu do mateřské školy, kde se kromě jazyka naučí také základy čtení, psaní a počítání. Zároveň jejich nástup do školky rodičům uvolňuje ruce a oni se mohou intenzivněji věnovat shánění obživy.

Děti nastupují na základní školu v obou zemích v 6 letech. Není však pravidlem, že všechny v tomto věku do školy opravdu nastoupí. Ačkoliv je školní docházka povinná, tak nedostatek financí nebo např. velká vzdálenost školy od domova způsobuje, že dítě nastupuje do první třídy později, a to i v 8 nebo 9 letech. Tento skluz pak obtížně dohánějí. V ideálním případě by dítě mělo ukončit základní školu v 14-15 letech v Keni a v Guineji v 11-12 letech. Stává se ale, že si školní docházku i o dva roky protáhnou a to nejenom z důvodu pozdního nástupu, ale i opakování ročníků. Výsledné známky z výstupního testu jsou důležité pro přechod na další stupeň vzdělávání a některé děti preferují ročník opakovat místo toho, aby se spokojily s nedostačujícími výsledky. Opakování se velmi často objevuje také v případě střídání škol (např. kvůli stěhování rodičů za prací). Nová škola před nástupem  přezkušuje žáka a zařazuje ho podle výsledků, nikoli podle poslední absolvované třídy na předchozí škole.

Po skončení základního stupně vzdělávání nastupují děti na základě výsledku testů na více či méně prestižní střední školy. Od toho se odvíjí i výše školného, která se může ve výjimečných případech až zdvojnásobit. Výsledky se zveřejňují až s odstupem a než tato informace doputuje do ČR tak často uběhne i půl roku od ukončení základní školy a příchodu prvního vysvědčení ze střední nebo oznámení o konci studia. Základní školou končí děti v našem programu jen výjimečně , téměř všechny  pokračují na střední školy a mnohé i na VŠ. V případě ukončení školní docházky (z různých důvodů) vždy informujeme rodiče co nejdříve,, “neprostudované” platby zpětně vracíme a nebo po domluvě převádíme na nové, rodičem vybrané dítě. V Keni trvá středoškolské studium 4 roky a v Guineji 4+3 roky. V ideálním případě by dítě v Keni mělo končil střední školu v 18-19 letech a v Guineji v 19-20 letech.

Podobně jako při přechodu na střední hrají velkou roli v přijímacím řízení na vysokou školu závěrečné testy. Možnost jít na vysokou školu na základě vlastního výběru ovlivňuje výše získaného skóre. Na některé obory a univerzity tak dosáhnou jen ti nejlepší studenti. Z toho důvodu některé děti opakují i poslední ročník střední školy, aby zlepšily své výsledky a měly šanci na lepší vzdělání. Při přechodu na vysokou školu děti často opouštějí domov a bydlí na kolejích v univerzitním městě. Domů se dostávají pouze několikrát za rok a stává se, že je od nich obtížnější získat požadované studijní výsledky, které jsou podmínkou jejich účasti v programu. Systém vysokých škol je podobný jako v České republice a studium tak může trvat od 3 do 6 let.

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy