Centrum Dialog

Hledáme dobrovolníky na redakční úpravu textů a konzultaci o vylepšení webu

Zadali jsme dvě výzvy na portálu Umsemumtam-profesionálové neziskovkám, a to na redakční úpravu stávajících textů na našich webových stránkách a úvodní konzultaci nad vylepšením struktury a funkčnosti našeho webu. Neváhejte a ozvěte se nám!

Redakční úprava textů na webových stránkách:
Texty v současné době úplně neodpovídají požadavkům webu, jsou spíše teoretické, statické a příliš zdlouhavé a je tedy potřeba vylepšit. Od úpravy textu si slibujeme zejména to, že budou výsledné texty poutavější, stručnější a srozumitelnější, že na sebe budou logicky navazovaly, zdůrazňovat hlavní témata organizace. Cílem je, aby tzv. „promlouvaly k lidem“ a motivovaly je k zapojení se do našich činností. Texty Vám zašleme v elektronické podobě. Rozsah práce je cca 5h.

Konzultace nad vylepšením webových stránek:
Poptáváme konzultaci nad vylepšením webových stránek z hlediska jejich funkčnosti a struktury. Stránky byly zhotoveny před 2 lety v systému drupal a neměli jsme možnost práci na nich dotáhnout zcela do konce. Chtěli bychom proto konzultovat možné úpravy webu s odborníkem, který by vytvořil konkrétní návrhy, pokud možno písemně v bodech, jak by bylo možné vylepšit jeho strukturu a funkčnost, tzn. proklikáte náš web a podíváte se, zda jsou stránky uspořádané logicky, zda jsou odkazy přehledně a logicky rozmístěné, zda by bylo vhodné přidat nějaké prokliky, atd., aby byl web přehlednější a použitelnější pro návštěvníka. Odborník pak odhadne, jak časově náročná by tato úprava případně byla. Rozsah práce 2 až 3h.

Kontaktujte nás buď přes umsemumtam (http://bit.ly/18bT6xi, http://bit.ly/13PQZbz) nebo na adrese: centrum@centrumdialog.cz.

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy