Centrum Dialog

Jak souvisí náboženství s našimi projekty?

Mnoho adoptivních rodičů a lidí, kteří podporují naše projekty ve vzdělání se nás ptalo, jaký je vliv nábožeství na naše projekty. Zeptali jsme se na to tedy jednoho z našich koordinátorů v Keni. Charles Onyango na následujícíh řádcích vypráví o tom, co pro něj znamená náboženství a jakou roli hraje v jeho každodenní práci v komunitě.  

"Náboženství od nepaměti představuje způsob, kterým je utvářeno lidské chování, vede člověka životem a řídí i jeho soužití s ostatními. Cílem náboženství je naučit nás respektu k ostatním, poctivosti a mnoha dalším ctnostem – a stejně tak potírat naše neřesti, jako například lži nebo hněv.

V Keni se vyskytuje mnoho vyznání, mezi která patří mimo jiné křesťanství, islám a tradiční africká náboženství. Křesťanství ovšem mezi všemi jasně dominuje, a to díky britské kolonizaci, která s sebou mimo nového pojetí obchodu přinesla i toto náboženství. Kolonizátoři si byli dobře vědomi, jak velký význam má při šíření víry školní výuka. Přivedli náboženství do škol, začlenili ho do osnov a povedlo se jim tak v zemi pevně zakořenit své náboženské přesvědčení a obrátit Afričany na svou víru. Příchod Britů tak zcela změnil tradiční vztahy mezi lidmi.

Víra má na naši práci zásadní pozitivní vliv. Věřící lidé touží vést naplňující a pravdivý život, mají zájem pomáhat ostatním a plně se zasazují v práci pro komunitu. Díky jejich pomoci můžeme plánovat a realizovat trvale udržitelné projekty a zlepšit život těm, kteří neměli tolik štěstí jako my.

Během těchto projektů máme také možnost pracovat s dětmi, které pochází z rodin s různou vírou. Není ale naším cílem učit je zaslepenému náboženskému přesvědčení, protože jsme si dobře vědomi, kam takový přístup může vést – snažíme se jim místo toho předat vzájemnou lásku a respekt.

Díky náboženským ideálům můžeme plánovat projekty se širokým záběrem, které slouží všem lidem Keni, bez ohledu na jejich vyznání. Ve středu našeho zájmu vždy zůstávají běžní lidé, protože věříme, že zlepšení naší situace je možné dosáhnout jen skrze každodenní pomoc jednotlivcům."

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy