Centrum Dialog

Kdybychom měli superschopnosti...

Když se afrických studentů zeptáte co by dělali, kdyby získali obrovskou moc změnit cokoliv na co si vzpomenou, nezaváhají ani na chvilku a začnou sypat z rukávu jedno řešení za druhým. Některá jsou reálná, některá méně, ale všechna v sobě nesou pozitivní energii a touhu po změně k lepšímu. A ještě povzbudivější je, že chtějí změnu hlavně pro druhé lidi, komunitu nebo celou zemi. Nikdo jen pro sebe. Přejeme jim, aby se všechna jejich „kdyby“ splnila a ať v sobě díky vzdělání najdou potřebné superschopnosti.  
Rukia Ali
Rukia Ali

„Kdybych byla prezidentka“ (Jane Mkiangi)

Prezident je člověk, který řídí svoji zemi, a proto musí mít zázračné schopnosti. Existuje spousta důvodů, proč bych je chtěla mít. 

Za prvé, kdybych se stala prezidentkou, zajistila bych úplné bezpečí. V mojí zemi, v Keni, lidé a hlavně děti čelí mnoha výzvám a nebezpečím. Děti jsou často unášeny. Posílila bych policii a tím bychom mohli nejistotu, která tu panuje, snížit a být v klidu.

Za druhé bych zajistila rovnoměrnou distribuci zdrojů. Velké město jako Nairobi dostane teď na svoji výstavbu dvakrát víc peněz než jiná oblast se stejným počtem obyvatel. Není to spravedlivé, všichni by si měli být rovni. Zajistila bych, aby měl každý stejný podíl.

Za třetí bych sjednala příměří a spolupráci mezi kmeny. Musí zmizet nenávist, která je mezi nimi. Například mezi Kikuyu a Luo panuje závist, což vede k bojům, které nic nevyřeší, ale způsobují škody na obou stranách. Povzbudila bych obě strany, aby si nezáviděly, respektovaly se a navzájem se podporovaly.

Za čtvrté bych odstranila korupci. Naše země zažila spoustu skandálů. Například s cukrem, který obsahuje rtuť, a nebo případy s mědí a plastovou rýží. Korupce je jedním z hlavních problémů, který zpomaluje náš rozvoj.

Za páté bych zrušila protekci. To znamená, že užíváte svoji moc nebo vliv k tomu, abyste poskytnuli neférové výhody své rodině. Týká se to hlavně pracovních míst. Tak třeba prezident zvolil svého bratra na místo zastupujícího prezidenta. Takhle se ale podmínky v zemi nezlepší. Prosadila bych spravedlivou volbu lidí, bez diskriminace nebo protežování členů rodiny. 

Za šesté bych bojovala s vysokou kriminalitou, většinou mladých lidí. Spousta z nich se zaplete do zločinu a pak už v něm pokračují. Nařídila bych vládě, aby vytvořila pracovní místa, která by udržela lidi zaneprázdněné a dala jim vydělat. Mohli by se třeba starat o pořádek na ulicích. 

Za sedmé bych vyřešila přelidnění. Nejhorší je to hlavně ve velkých městech a v oblasti okolo nich. Lidé se tam stěhují hlavně z venkova. Tomu bych zamezila. Věci a možnosti, kvůli kterým se lidé stěhují do měst, bych zajistila i na venkově. Města pak nebudou tak přelidněná. 

Když bude prezident chtít to, co chce každý, a použije k tomu svoje schopnosti a pravomoci, bude v naší zemi daleko lépe. Tomu věřím.

„Kdybych měla tu moc“ (Rukia Ali)

Superschopnosti jsou zvláštní schopnosti, s kterými se dá pomoci mnoha lidem nebo rovnou celému národu. Kdybych měla takové schopnosti, chtěla bych je používat pozitivním způsobem. Chtěla bych pomáhat lidem tím, že zlepším jejich život. 

Nejdříve bych zajistila pracovní příležitosti pro lidi bez práce. Kdybych měla schopnost zajistit bohatství pro všechny, nikdy bych nenechala nikoho na holičkách. Postavila bych pro lidi bezpečné cesty a pomohla jim zajistit pitnou vodu. Svoje superschopnosti bych použila také k zajištění dostatku potravin pro všechny. Nechci, aby lidé umírali hladem. 

Vlastně bych díky mým superschopnostem nedovolila lidem v mé zemi vůbec umřít. Když bych se doslechla, že někdo zemřel, použila bych to, co umím, abych ho vzbudila a on by tak mohl dál žít svůj život. Tak bych mohla zase oživit kamaráda Chrise Musanda. Postavila bych dostatek nemocnic do všech oblastí. A také nové školy a dětské domovy pro sirotky. Kdybych zjistila, že se někde stará sama matka o 44 dětí, tak bych pro ně postavila velký dům a pomohla bych jim se vším, s čím by potřebovali. 

Použila bych svoje superschopnosti, aby lidé vždy věděli, co se v jejich zemi děje. Už nikdo nebude smět lhát jako lhali Uhuru a Ruto, když lákali voliče na sliby bezplatného vzdělávání. Když byli pak zvoleni, nic se nezlepšilo. Přesvědčila bych naše politiky, aby mluvili pravdu a neházeli na sebe navzájem špínu. A špatné lídry bych donutila, aby se začali chovat víc jako Nelson Mandela a vzali si z něj příklad. Kdyby propukla válka, využila bych všechny svoje schopnosti k jejímu zastavení, aby všichni mohli žít v míru, stejně šťastně jako král. 

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy