Centrum Dialog

Milióny smysluplných pomocí

Věta „Ať si pomůžou sami!“ nezní na první pohled zrovna dobročinně, a přesto v sobě skrývá nejúčinnější cestu jak překonat propastné rozdíly v životní úrovni lidí našeho světa. Tou cestou je podpora vzdělání, které umožní těm nejchudším pomoci si vlastními silami a nespoléhat na pomoc zvenčí. Tento dar dokáže nastartovat opravdové a trvalé změny, vedoucí k nezávislosti a důstojnému životu. Jak řekl Nelson Mandela: „Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“
Pošli špunta do školy je cestou ke změně
Pošli špunta do školy je cestou ke změně

Století podporovaných dětí

Myšlenka pomoci adresně na dálku těm nejslabším a nejzranitelnějším je již více než sto let stará. Krátce po skončení první světové války vznikl v Anglii fond Save the Children, jehož cílem bylo zmírnit utrpení hladovějících a osiřelých dětí v Německu a Rakousku. Podpora fondu směřovala spolu se zajištěním potravin hlavně do kvalitního vzdělání a zdravotní péče. Myšlenku dětského sponzorství, ze kterého se vyvinuly různé programy adopcí na dálku, převzalo a úspěšně aplikovalo mnoho dalších organizací, které spatřují v podpoře vzdělání nejúčinnější cestu jak prolomit bludný kruh chudoby. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný centrální registr takto podporovaných dětí, je možné uvést jejich počet jen přibližně. Odhaduje se, že po celém světě je minimálně 9 miliónů dětí, které se mohou vzdělávat díky podpoře „adoptivních rodičů“. Ti ročně přispívají neuvěřitelnou částkou cca 3 miliard dolarů. Máme radost, že jsme víc než 20 let spolu s našimi příznivci součástí této mohutné vlny lidské solidarity, která má hluboký smysl.

Krok za krokem

Vysněný cíl, ke kterému adresná pomoc dětem směřuje, vyjadřuje magické slovo „změna“, samozřejmě velká a trvalá, generující další změny. Proto se zájemci o adopci dětí v Africe často ptají: „Jaký je efekt?“, „Co všechno tím v životě dítěte můžu změnit?“ Odpověď zní: „Vzdělání dokáže změnit všechno!“ Samozřejmě, že ne hned a najednou, ale v budoucnu jistě všechno. Pozitivní dopady vzdělání se přímo či nepřímo promítnou do všech oblastí života dítěte, komunity, země i celého kontinentu.

Co tedy znamená vzdělání přímo pro dítě? Podpoří a rozvine jeho přirozené dovednosti a naučí jej myslet samostatně a kriticky. Získané vědomosti zajistí dítěti daleko lepší startovací podmínky při hledání práce nebo vytváření pracovní příležitosti. V průběhu školní docházky si děti upevní základní hygienické návyky jako je mytí rukou, což představuje velmi účinnou prevenci infekčních onemocnění. Nezřídka bývá škola pro děti také místem, kde na ně čeká čistá voda a někdy i jídlo. Navíc jim poskytuje bezpečné zázemí a pevný opěrný bod v jejich životě.

Vzdělaní mladí lidé pochopitelně nežijí ve vzduchoprázdnu, takže mají vliv na chod svých komunit, kterým pomáhají najít řešení problémů vlastními silami. Současně jejich výchova k nenásilí ve školách vede ke schopnosti nacházet nenásilná řešení konfliktů a ke snížení kriminality v komunitách a vzděláním podmíněná lepší životní úroveň postupně odstraňuje chudobu celých oblastí. Vzdělané dívky čeká daleko lepší budoucnost, protože využívají své právo na sebeurčení, hrají významnější roli v životě komunity a podporují vzdělání vlastních dětí.

Pozitivní dopad vzdělání na rozvoj ekonomicky chudých částí světa je vidět všude. Pomáhá řešit současné zdravotní, sociální, ekonomické, environmentální nebo humanitární problémy a současně umožňuje nastartovat potřebné změny tam, kde je třeba. Malé africké děti se často na obrázcích nebo v dopisech vidí jako prezidenti, vědci, inženýři, lékaři nebo učitelé. Držme jim palce. Dosáhnout na prestižní povolání je sice krásné, ale ne každému to vyjde. Dosáhnout na kvalitní vzdělání je ovšem nezbytné pro každého, protože hrstka kvalifikovaných jedinců lepší budoucnost nezajistí. Má-li Afrika využít naplno svou demografickou dividendu, obstát v globálním digitalizovaném světě a úspěšně naplnit Agendu Afrika 2063, musí mít drtivá většina nastupující generace patřičné vzdělání. 

Proto již od roku 1998 směřujeme většinu našich aktivit do podpory vzdělávání. Díky projektu adopce na dálku s názvem „Pošli špunta do školy“ mohou na vzdělání dosáhnout i děti z nejchudších rodin. Šanci na lepší život tak dostalo již 3 500 dětí z Keni a Guineje a spousta dalších na ni čeká. Pošlete Špunta do školy a změníte víc, než byste čekali.

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy