Centrum Dialog

Moc vody

Latinské přísloví „Sine aqua non est vita“ (Bez vody není života) lakonicky říká, jak velkou moc má voda a jak zázračnou proměnu dokáže udělat se všemi živými bytostmi. Avšak není moc jako moc. Nevinná slovní hříčka voda má moc a vody je moc přestane být úsměvnou ve světle ničivých povodní ve východní Africe. Mezi nejvíce zasažené země patří obzvláště Keňa. Během série povodní, které začaly v dubnu, již zahynulo 285 lidí* a po celé zemi bylo postiženo již více než  810 000 lidí.   
velká voda v PapOnditi
velká voda v PapOnditi

 

Odkud se bere tolik srážek?

V rovníkové Keni panuje monzunové podnebí, pro které jsou typická dvě období. Období krátkých dešťů od konce října do prosince a období dlouhých dešťů od března do května. Na středoevropské poměry tam padá z nebe poměrně hodně vody za krátkou dobu. Nicméně místní lidé jsou na to zvyklí a občasnou povodeň berou jako přirozenou součást klimatu. Ovšem v poslední době se četnost a rozsah katastrof způsobených deštěm, včetně bleskových povodní a sesuvů půdy, výrazně zvyšuje. Čím to je? Odborníci říkají, že za mohutnější srážky může zesílení  jevu známého jako „Dipól Indického oceánu“, pro který platí, že čím vyšší je teplota vody v západní části Indického oceánu (nyní až o 2 °C), tím vyšší je její vypařování u východoafrického pobřeží. Toto ohromné množství vody potom spadne ve vnitrozemí Keni a okolních států. Na toto Indické El Niño (jak se také „Dipólu“ často říká) má pravděpodobně vliv také globální oteplování, které zvětšuje jeho účinek. 

Je to moc i na vodomilnou rýži

Ničivé povodně mají pochopitelně destruktivní dopad na letošní úrodu, což představuje problém pro všechny vrstvy společnosti. Jednak je ohroženo zásobování potravinami lidí v městských aglomeracích, dále potom dochází k obrovským ztrátám a existenční nejistotě na straně farmářů.  „Zaplavení rýžových polí za poslední dva měsíce může vést k nejistotě ohledně dodávek potravin v naší zemi. Už teď se snažíme nakrmit rychle urbanizující populaci ze všech sil“, říká Joel Tanui, manažer Národní zavlažovací rady (NIB) pro západní Keňu. Rýže je po kukuřici druhou základní potravinou, ale dokonce i ji, která ve vodě přímo roste, dokáže záplavová vlna brutálně smést. I pro tuto opravdu „žíznivou“ plodinu je to prostě moc vody. Síla záplavy je tak silná, že rozdrtí stonky a odstraní z rostlin zrna. Farmáři z okolí Ahera v jihozápadní Keni byli nuceni vysadit rýžová pole tento rok již potřetí poté, co byly jejich sazenice povodněmi zničeny nebo odplaveny. Všichni  svorně říkají, že za desítky let neviděli tolik škody napáchané povodněmi v několika týdnech za sebou. Během dubnového a květnového řádění vodního živlu byla zničena sklizeň v několika centrech produkce rýže včetně okresů Kisumu, Homa Bay a Busia, které společně produkují až 40% veškeré rýže pěstované v zemi.

Cestou necestou

Velká voda se neptá, kudy má jít, takže všechno, co jí stojí v cestě, nemilosrdně smete. Čím méně kvalitní je materiál, ze kterého jsou postaveny budovy nebo cesty, tím menší šanci mají odolat. A takových je v Keni většina - obydlí postavená z hlíny a nezpevněné silnice na venkově jsou zbořeny a nemilosrdně smeteny. Statisíce lidí byly donuceny opustit trosky svých domovů a vydat se cestou necestou do bezpečí. Hodně lidem povodně zase odřízly cestu k základním životním potřebám. Buď přímo, protože žijí v odlehlých lokalitách a přístupové komunikace byly zničeny, nebo nepřímo protože byli připraveni o zdroje obživy či potravinovou soběstačnost. V takovém humanitárním rámci také proběhly nedávné mise našich afrických přátel při distribuci potravin v Miwani a Paponditi. Obzvláště Paponditi to schytalo doslova zleva zprava. Z jedné strany se rozlila řeka a ze strany druhé se začalo rozlévat přeplněné Viktoriino jezero. Náš keňský koordinátor James Omolo říká, že něco takového nepamatuje ani jeho opravdu letitý děda. Poté, co povodně loni spláchly několik tříd v Peace Kids Academy, přišlo letos, spolu s koronavirem, ještě víc vody. Chcete-li místní škole pomoci zvládnout následky řádění vodního živlu, můžete ji podpořit příspěvkem na bankovní účet 51-168 765 02 57/0100, VS 60027. Jako zprávu pro příjemce uveďte “Pomoc Paponditi”. Je v moci vody sebrat lidem všechny cesty až na jednu. Tou je cesta solidarity a pomoci. kterou nemůže odplavit sebevětší povodeň. Ani za časů pandemie.

 

*) http://watchers.news/

 

Latinské přísloví „Sine aqua non est vita“ (Bez vody není života) lakonicky říká, jak velkou moc má voda a jak zázračnou proměnu dokáže udělat se všemi živými bytostmi. Avšak není moc jako moc. Nevinná slovní hříčka voda má moc a vody je moc přestane být úsměvnou ve světle ničivých povodní ve východní Africe. Mezi nejvíce zasažené země patří obzvláště Keňa. Během série povodní, které začaly v dubnu, již zahynulo 285 lidí* a po celé zemi bylo postiženo již více než  810 000 lidí. 

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy