Centrum Dialog

PapOnditi rok po povodních

Před rokem nám povodně v PapOnditi zničily několik tříd v naší škole Peace Kids Humanist Academy. Jistě se ptáte, jak je na tom PapOnditi teď, proto jsme si pro vás připravili tento článek. Přejme krásné čtení a děkujeme všem, kteří nás podpořili. Bez vás by to nebylo možné!

Už je to rok, co Keňu sužovalo velmi intenzivní období dešťů. Stoletá voda zasáhla vesnici PapOnditi, poničila domovy, kostely i veškeré sociální vybavení celé vesnice. Nebyla ušetřena ani naše škola Peace Kids Humanist Academy, kterou jsme společně s koordinátorem Jamesem a místní komunitou v roce 2006 vybudovali. Voda poškodila všech 11 tříd, přičemž čtyři z nich byly zcela zničeny. Špatný stav tříd ztížil podmínky pro učení více než 400 dětem. Některé z nich odešly hledat vzdělání do sousedních škol a my jsme tak přišli téměř o polovinu žáků. I přes veškeré nepřízně se okamžitě začalo s opravou. Sousedé, rodiče, opatrovníci dětí ze školy a další obyvatelé vesnice přiložili ruce k dílu. Mnozí z nich darovali i peníze, které se použily na výstavbu zdí dvou zničených učeben. Díky štědrým darům vybraným prostřednictvím kampaně na Darujme.cz a výtěžku z benefičního představení Filumena Marturano se nám ještě v roce 2018 podařilo začít s celkovou rekonstrukcí a stavbou nových tříd.  

A jak je na tom škola v PapOnditi teď? 

Rekonstrukce trvá doposud.  Zatím se pod vedením našeho dlouholetého spolupracovníka Jamese podařilo řemeslníkům a místní komunitě postavit tři moderní učebny, ve kterých již probíhá výuka. Čtvrtá třída má zatím základovou desku, doufáme, že se nám ji podaří dostavět do konce tohoto roku. Do budoucna máme v plánu zrekonstruovat všechny třídy, abychom dětem vytvořili příznivé podmínky pro studium. V současné době máme ve škole 200 žáků, ale podle Jamese by se většina dětí, které kvůli povodním z Peace Kids Humanist Academy odešly, mohla vrátit, a to jakmile budou všechny třídy opraveny. Soudí tak podle výrazného nárustu žáků, zejména v nových učebnách, které pro děti představují příjemné studijní prostředí.  

„Jsme velmi vděční a chceme poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli a pomohli nám uskutečnit naše vize" , vzkazuje James.

Něco málo o škole…

Škola Peace Kids humanist Academy se nachází ve vesničce PapOnditi poblíž Viktoriina jezera. Byla založena v roce 2006 a již od samého počátku byla unikátní. Na jejím vzniku se pod vedením Jamese podílela místní komunita, která do projektu vložila nejen svůj čas a peníze, ale především srdce. Sami členové komunity získali potřebné finance na založení vlastní školy pro své děti, které v té době navštěvovaly přeplněné státní školy. Více než stovka členů část svých výdělků věnovala na výstavbu školy, její vybavení i na platy učitelů. Rozdělili se do menších skupin a každá svou činností přispívala k řádnému chodu školy. Jedni pěstovali zeleninu, další vyráběli plastové koše a jiní prodávali vajíčka či mléko. 

Od té doby nabídla Peace Kids Humanist Academy kvalitní vzdělání více než 2 000 dětí, přičemž přibližně 400 z nich byly zapojené do našeho projektu Pošli špunta do školy. V současné chvíli více než 50 absolventů Peace Kids Humanist Academy, zapojených do projektu, studuje na různých univerzitách a vysokých školách po celé Keni (studenti medicíny, inženýrství apod.). Vysokoškoláci se do školy Peace Kids ve svém volném čase vrací a pomáhají s odpoledními aktivitami pro děti, asistují učitelům ve třídách, účastní se rekonstrukce a jednoduše dělají vše pro to, aby i další ročníky dětí měly šanci na lepší život. 

„Projekt změnil tolik životů, které by jinak skončily špatně, protože rodiny dětem nemohly poskytnout kvalitní vzdělání. Naše škola je centrem poznání ve vesnici PapOnditi. Věříme, že se naše příběhy o úspěchu nesmazatelně zapíší do historie. Tyto děti budou jednoho dne soběstačné, dobře se postarají o sebe a své vlastní rodiny, čímž přeruší začarovaný kruh chudoby a AIDS v naší vesnici. Toto je podstata projektu, který probíhá v samotném srdci vesnice PapOnditi v Keni“.  

- James Omollo

Škola se v roce 2012 stala nejlepší v regionu

To, že škola dosahuje skvělých studijních výsledků, ukázaly i srovnávací vstupní testy. Žáci v testech obstáli na výbornou, měli dokonce tak dobré výsledky, že jim nebyly uznány. Krajský úřad obvinil studenty z podvodu a nařídil jim opakovat celý osmý ročník. Své výsledky však pod dohledem kontrolorů „naše děti“ další rok obhájily, čímž potvrdily své nejlepší místo v regionu a dostaly se tak na nejlepší střední školy v Keni.  

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy