Centrum Dialog

Projekt: Profesionalizace Centrum Dialog o.p.s. v oblasti PR a FR

Od 1.1.2018 realizuje Centrum Dialog projekt s názvem Profesionalizace Centrum Dialog o.p.s. v oblasti PR a FR, který byl finančně podpořen Českou rozvojovou agenturou v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky  

Název projektu: Profesionalizace Centrum Dialog o.p.s. v oblasti PR a FR

Poskytovatel: Česká rozvojová agentura

Název dotační výzvy: Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci
(včetně posilování kapacit a partnerství NNO)

Realizace: 1.1.2018 - 31.12.2018

Gestor projektu: Lucie Tamášová

Hlavním cílem tohoto projektu je profesionalizace s zvyšování kapacit týmu organizace v oblasti PR a FR. Toho bude dosaženo skrze zaměstnání Specialisty na PR a FR, který bude mít na starosti vytvoření strategického plánu PR a FR s cílem zvýšit finanční příjem organizace od individuálních a firemních dárců.

Výstupy: 

1. Strategické plány PR a FR 

V rámci projektu budou vypracovány strategické plány pro PR a FR – krátkodobá strategie včetně akčního plánu (do konce roku 2018, bude i realizována během běhu projektu), střednědobá strategie (2019-2020 včetně akčního plánu) a dlouhodobá (do roku 2030).  

2. Zvýšená odbornost a kapacita

Kapacita bude navýšena skrze zaměstnání Specialistky na PR a FR na HPP, která bude zodpovědná za vytvoření strategií a kampaně, a konzultacemi s odborníky. 

3. Kampaň zaměřená na projekt Adopce afrických dětí na dálku

Během projektu zrealizujeme kampaň zaměřenou na Adopce afrických dětí na dálku. Kampaň bude založena na sdílení pozitivních příběhů již adoptovaných dětí a dána do širšího kontextu ZRS a MDGs.

4. Profesionální PR materiály organizace

Během projektu dojde k aktualizaci stávajících PR materiálů organizace a vytvoření nových navázaných na kampaň a vycházejících z potřeb organizace a nové strategie.  

 

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy