Centrum Dialog

S „dětským větrem“ v plachtách

Škola Salifa Keity v Guineji funguje již od roku 2005 a za tu dobu se vypracovala z provizorního zařízení v úspěšnou, inspirující instituci, která jde příkladem všem, kteří chtějí dát dětem do života to nejlepší. Zakladatel školy Joseph Tamba Tolno nám milerád vysvětlil, v čem spočívá tajemství jejich cílevědomé práce…

Velké věci se nerodí jen tak, jaká idea stála na počátku vzniku školy Salifa Keity a jak se promítá do jejího fungování? 

Ano, myšlenka na založení školy ve mně zrála delší dobu a vychází z ideálů humanistického hnutí pomáhat dětem v těžké životní situaci získat vzdělání prostřednictvím adopce na dálku. Pro mě osobně byl dalším impulsem k založení školy vysoký počet potřebných dětí, které v mém okolí nechodily do školy. 

Škola Salifa Keity si vede velmi dobře ve srovnání s většími a bohatšími školami v regionu. Co je vaším hnacím motorem? 

Je to otázka přesvědčení a jak už jsem říkal, vytknul jsem si za cíl dát šanci na lepší život tisícům znevýhodněných dětí, jež jsou ponechány napospas osudu bez jakékoliv podpory. Tato nevyčerpatelná vnitřní síla mě neustále tlačí ke zlepšování všeho okolo naší školy - od rekonstrukcí či vytváření nových prostor až po neustálé vzdělávání učitelů atd. Neustálá starost o budoucnost bezprizorních dětí je tím nejsilnějším větrem do plachet, který nás všechny doslova žene kupředu.

Můžeš nám říci něco o začátcích školy? Jak probíhalo její budování v čase?

Znáte to, jakékoliv začátky nejsou snadné a bylo třeba překonat poměrně velké obtíže, především se získáním prostor, ale také se sháněním všeho ostatního potřebného zrovna v době, kdy jsem právě dokončil univerzitu. Postupem času se mi však s finanční podporou Centra Dialog podařilo získat dům se čtyřmi obytnými místnostmi, které jsem přebudoval na učebny a ředitelnu. To bylo v roce 2005. O několik let později, v roce 2011, jsem sehnal pozemek, který jsem si pronajal na dobu 32 let s možností prodloužení. Opět za pomoci Centra Dialog jsem se pustil do výstavby dalších učeben s jasným cílem - vytvořit pro děti jedno bezpečné místo. Velkou výzvou bylo bezpochyby mít školu se všemi stupni a to se díky tomuto pronájmu podařilo. 

Jaké byly největší úspěchy školy v její historii a v posledních letech, na které jsi hrdý? 

Za největší úspěch školy, co se týče jejího rozvoje, považuji rozšíření z několika na dvacet tříd. Považte, tato škola měla v roce svého vzniku 56 žáků rozdělených do tří tříd a byla složena převážně z dětí v obtížné životní situaci. A dnes? Do dvaceti tříd chodí na 450 žáků z celého okolí. Ovšem patřičně hrdí jsme i na kvalitu naší práce. Díky nasazení lidí kolem školy a neutuchajícímu odhodlání zkušeného pedagogického sboru dosáhla skupina humanistických škol Salifa Keity v krátké době rekordních úspěchů při různých zkouškách v zemi. Díky své precizní práci sbírá naše škola již několik let samá dobrá hodnocení a v roce 2019 se umístila na prvním místě základních škol ve čtvrti Dixinn (pozn. městská část hlavního města Conakry). V roce 2022 jsme získali dva bakalářské laureáty ve společenských vědách a i procentuální úspěšnost středoškolského vzdělávání je výborná - do 7. třídy nastoupilo 71 % žáků a BEPC (vysvědčení/certifikát Brevet d'Étude du Premier Cycle) získalo úžasných 89 % žáků!

Za každým úspěchem stojí lidé, můžeš zmínit nejdůležitější osoby, které měly největší vliv na výstavbu a rozvoj školy? 

K rozvoji školy Salif Keita přispělo svým způsobem mnoho dobrých lidí, ale mezi ty nejdůležitější patří Toni Antonucci a Lucie Chocholatá, kteří mi velice pomohli zejména svými moudrými a užitečnými radami a potom přátelé, kteří projekt koordinovali a neváhali mi kdykoliv morálně i finančně pomoci v krizových okamžicích. Nesmím zapomenout ani na tři úžasné ředitele, kteří pro naši školu během její existence obětavě pracovali, a velmi vstřícné a angažované místní úřady, které nad námi vždy držely ochrannou ruku. A potom je tu ještě jedna osoba, které patří moje obrovské díky – moje manželka, která i v těch nejhorších chvílích stála po mém boku, dokud se tento ambiciózní projekt nezdařil.

Jak vidí učitelé své poslání ve škole? Je to pro ně víc než jen práce? 

Většina našich učitelů je motivována a inspirována humanistickými myšlenkami, které prosazují rovnost všech lidí bez ohledu na původ nebo barvu pleti. Ale k tomu, kromě učitelského platu samozřejmě, zajišťuje škola svým učitelům předpoklady, aby byli úspěšní ve  všech testech od školského úřadu. To jim dodává pocit, že mají ve škole své jisté a pevné místo a současně jsou tak motivováni k dosahování co nejlepších výsledků, tedy k úspěchu školy Salifa Keïty. 

Je jasné, že pro lidi ve škole je zpěvák Salif Keita vzor a inspirace. Má ke škole osobní vztah a navštěvuje ji? Jste přátelé? 

Kromě panafrikanistického postoje Salifa Keity si lidé hluboce uvědomují jeho angažmá ve prospěch albínů a pro nás všechny představuje vzor v boji proti nerovnostem. On sám velmi dobře ví o existenci školy, která nese jeho jméno, a při poslední návštěvě u nás slíbil, že bude podporovat naše vize, které sám označil jako „nesmrtelné“. Jeho návštěva byla pro všechny obrovskou událostí, na kterou se přišlo podívat celé okolí. Studenti, vedení školy i učitelé měli neskutečnou radost. Se Salifem Keitou bohužel zatím nejsme v přímém spojení, ale jsme v kontaktu s malijskými diplomatickými úřady, konkrétně s jeho excelencí velvyslancem. 

Jaké jsou krátkodobé a výhledové plány školy? 

Jako krátkodobé projekty bych viděl vytvoření knihovny, počítačové učebny, školní jídelny a zlepšení celkové péče o albíny, kteří jsou již ke studiu zapsáni pod naší záštitou, což znamená, že jejich školné je hrazeno skrze mikropůjčky, které si škola vzala. Výhledově bychom velice rádi pořídili vlastní školu, která by nebyla zatížena pronájmem pozemku a představovala dlouhodobé, stabilní řešení.

Máte nějaký vzkaz pro adoptivní rodiče, příznivce adopce na dálku a lidi z Centra Dialog? 

Velice děkuji všem lidem, kteří nám pomáhají naplňovat naše poslání. Věřím, že ve své solidaritě setrvají a my budeme moci pomáhat ke vzdělání ještě více dětem v nouzi. Bez jejich finanční, morální a lidské podpory bychom toho ani zdaleka tolik nedokázali.

Centrum Dialog směřuje již 20 let většinu aktivit do podpory vzdělávání. Díky projektu adopce na dálku s názvem „Pošli špunta do školy“ mohou na vzdělání dosáhnout i děti z nejchudších rodin. Šanci na lepší život tak dostalo již 4 000 dětí z Keni a Guineje. Pošlete i vy Špunta do školy a změníte daleko víc, než byste čekali.

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy