Centrum Dialog

Skautské hnutí v Keni a oddíl při Joy Kids Humanist School

Počátky skautingu v Keni se datují do 24. listopadu 1920, kdy byl v Nairobi založen první oddíl při St. John’s Church. Několik let se skautské oddíly skládaly hlavně z Evropanů a Indů. První africký oddíl byl založen v roce 1927 při Alliance Boys High School a dostal jméno „První kikujský oddíl“ (Kikujové jsou největší keňskou etnickou skupinou). Skauting se v Keni od té doby rozrostl do významného a dynamického hnutí. V současné době je zde více než 400 000 skautů a 30 000 skautských vedoucích. Rozvojová organizace Miwani UTU je hrdá na to, že přispěla k rozvoji skautingu založením oddílu při své instituci Joy Kids Humanist School.  

Jedním z cílů organizace Miwani UTU je podpora osobního rozvoje všech dětí z Miwani. Stejně tak se ovšem o osobní rozvoj mladých lidí stará mezinárodní skautské hnutí. Právě pro tento společný cíl vznikla myšlenka založit v Miwani skautský oddíl, který se věnuje například následujícím činnostem:

Intenzivní a pravidelné kontakty s mladými lidmi – ty jsou dobře vidět na běžných činnostech ve škole Joy Kids Humanist School probíhajících pod dohledem vedoucích, například na vztyčování keňské vlajky za zpěvu národní hymny.

Volnočasové aktivity. Členové skautských oddílů se zapojují do uměleckých aktivit jako například do hraní divadla, hudební produkce, skládání básní. Pomáhají při pořádání těchto volnočasových aktivit a při vedení dalších školáků. Dobrým příkladem je závěrečný ceremoniál na Joy Kids Humanist School v roce 2014, během kterého skauti zajišťovali zajímavý program pro absolventy, rodiče, pozvané hosty i další děti.

Péče o zdravé životní prostředí, intenzivní společenské kontakty a pobyt v přírodě. Oddíl Miwani podnikl v roce 2012 cestu do města Kisumu, aby se účastnil celonárodního skautského tábora. Uspořádání tohoto tábora bylo velmi přínosné, protože umožnilo našim skautům setkat se se svými vrstevníky a otevřít se novým myšlenkám. Bylo velmi zajímavé vidět, kolik se toho náš oddíl naučil od již zavedených oddílů z celé země. Mezi předávané znalosti patřily například tábornické dovednosti – od skautů se očekávalo, že se o sebe dokáží postarat i při nedostatku zdrojů, které měli k dispozici, například vody nebo jídla. Také se dozvěděli více o procesu dospívání a dostali tak možnost vybudovat si strategie, jak se vyrovnat s psychosociálními změnami a nástrahami, které toto období doprovázejí. Byly jim předány i základy první pomoci, naučili se resuscitovat člověka v bezvědomí, zacházet se zlomeninami i pomáhat při krvácení z nosu. Skauti, kteří se tohoto setkání účastnili, mohou tak předávat své znalosti dalším mladým lidem ve svém okolí a dokáží v případě nehod nebo neštěstí aktivně poskytnout pomoc.

Udržování kontaktů se sociálními službami, rodinami a vzdělávacími institucemi a podpora vrstevníků. Během setkání v Kisumu z roku 2012 se náš oddíl dozvěděl, jak podpořit vrstevníky a pomoci jim s jejich problémy. Skauti tak mohou poskytnout podporu dívkám a chlapcům při řešení osobních krizí, které jsou v období dospívání zvláště časté. V případě, že si všimnou dítěte v nouzi, působí vždy v první linii pomoci ještě předtím, než je případ oznámen příslušným učitelům.

Až členové oddílu vyrostou, očekává se od nich, že jako dospělé ženy a dospělí muži ze všech kultur budou schopni podpořit mladé lidi a jejich osobní rozvoj. Skauti představují a nadále budou představovat zastánce míru a ochránce životního prostředí, na těchto principech je ostatně skauting postaven. Jeho zakladatel lord Baden-Powell řekl po první světové válce: „Můžeme odklonit paramilitaristickou energii mladých lidí pomocí aktivit míru.“ Proto se skauting nikdy nestal polovojenským hnutím.

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy