Centrum Dialog
Naše projekty

Besedy pro veřejnost

Umístění: Česko
Popis projektu: Informace o Africe, které se dostávají k české veřejnosti jsou často zkreslené, ukazující mnohdy jen tváře trpících dětí, hladomor, války, nebo naopak krásné pláže, safari a romantiku afrického západu slunce. Málokdy nám média pokládají otázky jako: Můžeme si kupovat levné věci, protože dodavatelské firmy využívají práce dětských otroků? Jak to, že za 6 měsíců zemře hlady a na banální nemoci více dětí, než zemřelo během holokaustu? Jak to, že umírají lidé na malárii a tuberkulózu, když ji umíme léčit? Proč obrovské surovinové zdroje Afriky nepřináší bohatství jejím obyvatelům?
Tato témata, ale také naše zkušenosti s organizování projektů v Keni a Guineji, zaznívají na besedách pro veřejnost. Věříme, že těmito aktivitami můžeme přispět k tomu, že si čím dál více lidí uvědomí svou globální odpovědnost a to, že důstojný život a spravedlnost není možno udržovat na malém kousku planety na úkor bídy zbytku světa.
Kontakt: Lucie Tamášová, lu@centrumdialog.cz, tel. 605 246 227, Centrum Dialog, o.s.