Centrum Dialog

Guinea nezoufá, ale doufá

Koncem letošního března vzkazoval náš guinejský přítel, koordinátor Abdoulaye (lékař pediatr), do Česka, že nám všem drží palce a prohlásil doslova: „Vy v Evropě se nedejte a zlikvidujte toho „neřáda” co nejdřív!“ V té době byla koronavirová epidemie v Guineji ještě „v plenkách“ a nezačala ani nabírat dech. Byli jsme hodně zvědaví, jak místní obyvatelé čelí „neřádovi“ právě teď, v době kdy se v naší zemi pomalu začínají uvolňovat přísná opatření. Proto vám přinášíme postřehy našich guinejských koordinátorů, se kterými jsme nedávno hovořili během videokonference. Ke dni zveřejnění tohoto článku hlásila Guinea 1 586 nakažených, 7 mrtvých a 405 uzdravených lidí (4. 5. 2020)  
roušky se nosí v Guineji
roušky se nosí v Guineji

Od guinejských kolegů jsme se dozvěděli, že navzdory všem možným opatřením, která drtivá většina populace poctivě dodržuje, se bohužel pandemie v Guineji dále šíří a země se ocitla ve čtvrté fázi pandemie, se zvýšeným přenosem viru ve společnosti. Navzdory rostoucímu počtu pacientů vyléčených z nemoci to začíná být problém. Nemocniční zařízení jsou přetížená, a to bude brzy velkou výzvou, protože počet pacientů, kteří potřebují hospitalizaci rychle narůstá. V hlavní nemocnici Donka v Conakry bylo vytvořeno oddělení Covid-19, do kterého jsou sváženy případy hlášené v prefekturách. Jeho kapacita ale přestává stačit, takže pro další izolaci byl v rámci improvizace vyhrazen dokonce celý hotel. To potvrzuje i Abdoulaye, který se přidal ke společnému hovoru přímo ze služby ve své nemocnici. Epidemiologický postup je stejný jako ho známe u nás. Pokud je testovaná osoba pozitivní, jsou monitorováni lidé, se kterými byl daný člověk v kontaktu, a ti mají následně zůstat v karanténě.

Co se týče podobných opatření, jaká jsou nařízena v Česku, dozvěděli jsme se, že v Guineji neexistuje výrazné omezení pohybu osob (jako například v Keni) a lidé se mohou venku volně pohybovat za předpokladu, že mají nasazenou povinnou roušku. Většina veřejných institucí výrazně omezila svůj provoz a od konce března fungují jen v nouzovém režimu, kdy se za pomoci klíčových zaměstnanců řeší pouze nezbytně nutné záležitosti. Na podporu těchto preventivních a úsporných opatření probíhá v Guineji poměrně masívní informační kampaň, která má viditelnou odezvu. Je to dáno tím, že země má nedávnou zkušenost s infekcí eboly, což představuje značnou výhodu. Všichni při ní nasbírali dostatek zkušeností, takže jak kampaň tak preventivní opatření byly spuštěny rychle. Obyvatelé, kteří měli situaci kolem eboly ještě v živé paměti, zareagovali velmi dobře a začali okamžitě spolupracovat.

Školy v Guineji jsou od poloviny března zavřené a vyučování probíhá distančně v televizi, na internetu a formou okopírovaných brožur pro ty, co nemají přístup k TV či internetu (nebo obojí). O distribuci těchto materiálů se starají jednotlivé školy. V současné době se plánuje otevřít školy na konci května a protáhnout školní rok přes prázdniny jako tomu bylo i během ebolové krize. Ministerstvo školství trvá na tom, aby byl školní rok řádně a úspěšně uzavřen, že to nesmí být „année blanche“, ze kterého vzejdou žáci jako nepopsaný list. Budou se konat postupové zkoušky a žáci, kteří mají postoupit do vyššího ročníku, tak řádně postoupí.

Ačkoliv byl plán reakce na covid-19 zpočátku jen v kompetenci zdravotnického sektoru, vláda do něj následně zapojila i další resorty, které mají na starosti řešit nejpalčivější dopady koronakrize. V rámci tohoto sociálně-ekonomického stimulačního balíčku stát například distribuuje nejchudším rodinám malou finanční pomoc, aby si mohli nakoupit jídlo a další základní životní potřeby. Na závěr příjemného povídání prohlásili guinejští přátelé: „Věříme, že se nám povede koronavirovou epidemii překonat. Vidíme totiž, že když jsou lidé ukáznění a opatrní, tak se to povede. A my přece zodpovědní jsme.“

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy