Centrum Dialog

Když to zabolí

Díky adopci na dálku dostávají naši „Špunti“ skvělou šanci na lepší budoucnost. Aby ji dokázali naplno využít a také aby zvládli náročné učivo, musí být zdraví a silní. Podpora zdraví dětí je tedy jednou z priorit i v rámci projektu „Pošli Špunta do školy.“
Collins před operací a po operaci
Collins před operací a po operaci

Děti v Guineji a Keni se často pohybují venku, kde hrozí větší nebezpečí úrazu. Bohužel, přístup ke kvalitní zdravotní péči je často velmi omezený nebo spíše nedostupný, což může vést k tomu, že zranění budou mít vážné následky. Vlastně i zdánlivě „banální“ neléčené trauma se může stát velkým problémem. Na rozdíl od "exotických" představ o ohrožení dětí divokými zvířaty, je skutečné riziko často spojené s běžnými úrazy jako jsou pády ze stromů, řezné rány, popáleniny z ohně nebo dopravní nehody. Proto je důležité se zasazovat o to, aby děti měly přístup k lékařskému ošetření a aby jim byla poskytnuta rychlá a adekvátní léčba. Někdy je ovšem potřebná lékařská péče nebo poskytování zdravotních pomůcek dlouhodoběji. Například takoví albíni potřebují pod horkým africkým sluncem ochranné brýle a krémy s vysokým UV faktorem stále. Jindy je například třeba řešit komplikovaný průběh malárie, který vyžaduje specifickou léčbu a sledování ze strany lékařů, aby se zajistilo rychlé uzdravení.

V obou zemích, kde Centrum Dialog působí, dostupnost péče neznamená jen její fyzickou přítomnost, ale především znamená mít na ni finanční prostředky. Zdravotní služby jsou hrazeny z vlastních peněz, a to znamená pro nejchudší rodiny nepřekonatelnou překážku. Proto se snažíme v rámci projektu adopce na dálku shromažďovat prostředky do „Zdravotního fondu“, ze kterého je možné financovat urgentní i dlouhodobou péči pro nejpotřebnější děti. Díky finanční podpoře od adoptivních rodičů i dalších dárců a sympatizantů jsme již byli schopni poskytnout lékařskou péči, léky, a další potřebné služby pro děti, jejichž rodiče by si je jinak nemohli dovolit. Následující příběhy vyprávějí o tom, jak zásadní a pozitivní dopad má taková pomoc na životy mladých pacientů, kteří balancovali na hraně bytí a nebytí.

Během návštěvy Guineje před pár lety se Tereza a Lucka z Centra Dialog setkaly s rodinou Michela, jednoho z adoptovaných dětí. Jeho velmi chudá rodina požádala návštěvu o pomoc pro Michelova šestnáctiletého bratra Moribu. Chlapec byl v žalostném stavu, s rozsáhlou otevřenou zanícenou ranou po celé vnitřní části levé nohy. Rodina ho léčila pomocí místní tradiční medicíny, protože si nemohla dovolit ošetření v nemocnici. Moriba byl ve vážném ohrožení života a bylo jasné, že pokud zůstane doma, nepřežije. Tereza s Luckou se rozhodly jednat a zařídily pro něj převoz do nemocnice Ignace Deen v centru Conakry. Chirurgický zákrok trval tři hodiny a podle názoru lékařů přišla pomoc skutečně na poslední chvíli. Moribovi byla nasazena silná antibiotika a absolvoval několik transfuzí krve… Za pár měsíců se chlapci noha již zcela uzdravila a byl zařazen na seznam dětí k adopci. O úžasném návratu do života je i příběh malého Collinse z Keni, který již od narození trpěl makroglosií neboli extrémně zbytnělým jazykem. Chlapcovi vyhlídky do dalšího života nebyly radostné, obzvláště kvůli omezené schopnosti přijímat potravu a komunikovat. Díky dárcovské iniciativě se podařilo získat dostatek prostředků na operaci, která se zdařila a umožnila chlapci žít normálním životem včetně vzdělávání. Za tyto dva chlapce a další malé pacienty děkujeme těm, kteří již přispěli do Zdravotního fondu a podpořili léčbu dětí, které si ji nemohly dovolit.

Přispějte do Zdravotního fondu. Můžete darovat jednorázově nebo pravidelně. Každá koruna dokáže udělat obrovský rozdíl ve zdraví a životě dětí. Obzvláště v zemích, kde i malé zranění může představovat velký problém. Děkujeme.

Převodem: 51-168 765 02 57/0100 VS 60042

Online na Darujme

 

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy