Centrum Dialog

Mezinárodní den proti AIDS - Lvice z Paponditi

Lvice z Paponditi jsou skupinou velmi energických, HIV/AIDS pozitivních žen . Přestože je společnost téměř vyloučila, nevzdávají se a dělají osvětu o HIV/AIDS mezi mladými lidmi. Také se snaží přivydělat si na své živobytí a na léky pro sebe a pro další lidi, kteří chodí k nim do centra.

Na začátku stála Mama Karin, první žena ve vesnici, která si osvojila základní znalosti moderní medicíny o šíření viru HIV. Bojovala s pověrou, nadávkami a nenávistí. Obyvatelé Paponditi věří, že člověk, který je nemocný, nepodléhá oslabení organismu kvůli nemoci. Onemocněl kvůli některému ze špatných skutků, které spáchal v minulosti, a jeho předci se na něj zlobí. AIDS je tedy stigmatem viny a vinu je potřeba skrývat tak dlouho, pokud to jen jde, protože nakažení nejsou považováni za plnohodnotné lidské bytosti a čelí diskriminaci. Mama Karin postupně přesvědčila nemocné přijmout fakt nemoci, překonat strach ze smrti a hlavně strach ze stigmatu. Podařilo se jí porazit tradici a přesvědčit některé ženy, aby jí uvěřily a nechaly se vyšetřit a nepodlehnout stigmatizaci.

Lvice z Paponditi se pravidelně potkávají a vzájemně si pomáhají. Kromě malých půjček a práce na polích si vymýšlejí i spoustu menších projektů, kterými si něco málo vydělají. Projekt podpořila prostřednictvím  Centra Dialog také česká firma, která ženám umožnila nakoupit více šicích strojů, látek a dalšího materiálu potřebného pro šití. Lvice každoročně šijí uniformy, které jsou v keňských školách povinné. Jednou že škol, které se do projektu na podporu těchto žen zapojily, je i Peace Kids Humanists Academy. Modro-oranžové uniformy na začátku každého školního roku svítí novotou. Z peněz, které lvice vydělají prodejem uniforem, nejen živí své rodiny, ale také dále dělají osvětu problematice HIV/AIDS, zdarma testují v mnoha vesnicích okolo Paponditi a následně se také starají o nemocné. Hlavní myšlenkou všech projektů Centra Dialog je maximální zapojení místní komunity - nápady musí vycházet přímo od lidí, kteří zde žijí, a taky se na nich musí podílet. A právě proto jsme podpořili i tyto bojechtivé lvice, které nemyslí jenom na své osobní blaho, ale organizují množství vzdělávacích programů, ve kterých se snaží informovat veřejnost o tom, jak lehce je možné se nakazit a co v takovém případě dělat. Něco, co bylo v komunitě dlouhou dobu zapovězené a tabu, se pomalu dostává do obyčejných konverzací a to je velký pokrok.

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy