Centrum Dialog

Šťastný nový digitální!

„Kontinent, který má nejmladší populaci, by měl být středem světa. Myslím tím, že by měl být centrem čerstvých inovativních nápadů, které budou přínosem pro celý svět.“ říká sebevědomě Edem Adzogenu, spoluzakladatel AfroChampions. Kudy se Afrika vydá v roce 2021 ve snaze dosáhnout tohoto vysněného cíle?
Děti v Kibeře
Děti v Kibeře

 

Co napáchal covid-19

Africké země bohudíky během pandemie většinou unikly velkému počtu obětí a nedostatku nemocničních lůžek, kterým čelí západní země, ale krize zasadila opravdu těžkou ránu jejich hospodářským ambicím. Zdá se ovšem, že díky intenzívní spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem a finančním opatřením afrických rozvojových institucí se ekonomiky rozjedou. Východní Afrika zůstává nejrychleji rostoucím regionem kontinentu. Růst v Keni, Etiopii a Tanzanii se sice mírně zpomalil, je však nadále pozitivní. Tato oblast je klíčovým místem pro mnoho nadnárodních obchodních center, nemluvě o rychlém růstu podnikatelů a technologických center. Za tímto úspěchem stojí zdařilé infrastrukturní projekty, zemědělské příležitosti a výrazný ekonomický růst. Naproti tomu západní Afrika vstupuje do roku 2021 v recesi s vývozem silně zasaženým propadem globální poptávky. 

 

Všudypřítomná digitalizace

Nejvýznamnějším trendem uplynulého roku, podpořeným paradoxně covidovou pandemií, je digitalizace Afriky. Podle hlavního ekonoma Africké rozvojové banky Rabaha Arezkiho změní vlna fintech a digitálních inovací celý kontinent, a to i ve venkovských oblastech, kde bude hrát digitalizace rozhodující roli ve zlepšování zemědělství. Soudí se, že digitalizace je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro uskutečnění Agendy udržitelného rozvoje 2030 a Agendy Afrika 2063. Digitální aplikace se podílejí na sociální a ekonomické transformaci, zvyšují efektivitu výroby a distribuce zboží a služeb, otevírají nové příležitosti pro miliony chudých a propojují lidi, společnosti, vlády i organizace. Jsou hnacím motorem změn - od venkovských dětí, které se učí programovat, až po drony dodávající léky do vzdálených komunit. V posledních letech byl růst digitálních technologií, hlavně díky mobilní revoluci a souvisejícím inovacím, jedním ze světlých míst v rozvoji Afriky. V současnosti používá více než 80 % africké populace mobilní telefony. Ovšem na druhé straně má jen málo lidí digitální ID, podniky využívající digitální technologie jsou spíše výjimkou a málo vlád investuje do rozvoje digitální infrastruktury, služeb, dovedností a podnikání. Digitalizace je přitom předpokladem plného využití potenciálu africké kontinentální zóny volného obchodu (AfCFTA), která začala fungovat 1. ledna 2021.  

 

Velká šance přeje připraveným!

V závodě subsaharské Afriky o digitalizaci a s časem  je však třeba překonat řadu překážek jakými jsou nedostatečné připojení k internetu, jeho cenová nedostupnost ve vztahu k příjmům a nespolehlivé dodávky elektřiny. Do „digitální Afriky“ je tedy třeba v rámci rozvojových strategií investovat především ve dvou oblastech. Za prvé je to investice jak do infrastruktury základní, potřebné pro digitální technologie (funkční elektrická síť), tak i do IT infrastruktury připravené na digitální technologie. Za druhé je zcela zásadní investovat do dovedností a zlepšovat základní vzdělávání, které představuje nutný základ pro následné získávání digitálních znalostí.  Je jasné, že se nastupující generace bez vzdělání prostě neobejde. Aby na ně dosáhly i nejchudší  děti, neobejdou se bez vaší pomoci. Každý další špunt, kterého pošlete do školy, dostane šanci využít digitální šanci celého kontinentu. 

Přes rychlý rozvoj, Afrika zůstává druhým nejvíce nerovným kontinentem na světě a nachází se tu sedm zemí s nejvyšší mírou nerovnosti ve společnosti. Zatímco nejbohatší Afričané bohatnou, extrémní chudoba na kontinentu roste. Každá podpora vzdělávacích projektů Centra Dialog pomáhá narovnat vícero propastných rozdílů mezi lidmi. Jednak mezi bohatými a chudými lidmi v Africe samotné, kde tři nejbohatší mužové kontinentu mají více majetku než chudší polovina africké populace dohromady, dále pak mezi Afričany a Evropany (průměrný příjem občanů EU je cca 11 x vyšší než v subsaharské Africe). Cílenou podporou vzdělání se také výrazně zvyšuje šance žen získat placenou práci. Již od roku 1998 směřujeme většinu našich aktivit do podpory vzdělávání. Nejvýznamnějším projektem je adopce na dálku s názvem „Pošli špunta do školy“. Na vzdělání tak mohou dosáhnout i děti z nejchudších rodin. Díky této individuální a adresné formě podpory dostalo již více než 3 500 dětí z Keni a Guineje šanci na lepší budoucnost a spousta dalších na ni čeká. Pošlete Špunta do školy a zásadně změníte jeho život (a vlastně i ten váš).

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy